Regeringen Rinnes kommunpolitik presenteras på mötet i Bergen.

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero (SDP) deltar idag i nordiska kommunministermötet i Bergen, Norge, informerar Finansministeriet.

Syftet med mötet är att utväxla tankar kring och erfarenheter av aktuella frågor inom kommunpolitiken nordiska kollegor emellan. Diskussionen leds av norska kommun- och reformministern Monica Maeland.

Ministrarna och tjänstemännen diskuterar två huvudteman vid mötet. Mötesdeltagarna kommer att diskutera utvecklingen av demokratin och förtroendet samt den politiska och sociala differentieringen i samhället. Hot och trakasserier mot kommunala förtroendevalda och förebyggandet av fenomenet kommer också att tas upp.

Andra teman är bland annat kommunernas uppgifter och styrningen av dem i olika länder, kommunala ekonomin och strukturella reformer som är aktuella i de nordiska länderna.

För Finlands del kommer man att presentera regeringen Rinnes kommunpolitik och riktlinjer bland annat för servicelöftens, vårdreformens och den kommunala lägesbildens del.

I mötet deltar representanter för alla fem nordiska länder och för Åland. Mötet utgör fortsättning på fjolårets kommunministermöte som hölls i Finland.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *