Hot och trakasserier tas upp när nordiska kommunministrar möts

Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) var tidigare Kommunförbundets styrelseordförande.
Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) var tidigare Kommunförbundets styrelseordförande. (Kuntalehti)
22.8.2019

Regeringen Rinnes kommunpolitik presenteras på mötet i Bergen.

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero (SDP) deltar idag i nordiska kommunministermötet i Bergen, Norge, informerar Finansministeriet.

Syftet med mötet är att utväxla tankar kring och erfarenheter av aktuella frågor inom kommunpolitiken nordiska kollegor emellan. Diskussionen leds av norska kommun- och reformministern Monica Maeland.

Ministrarna och tjänstemännen diskuterar två huvudteman vid mötet. Mötesdeltagarna kommer att diskutera utvecklingen av demokratin och förtroendet samt den politiska och sociala differentieringen i samhället. Hot och trakasserier mot kommunala förtroendevalda och förebyggandet av fenomenet kommer också att tas upp.

Andra teman är bland annat kommunernas uppgifter och styrningen av dem i olika länder, kommunala ekonomin och strukturella reformer som är aktuella i de nordiska länderna.

För Finlands del kommer man att presentera regeringen Rinnes kommunpolitik och riktlinjer bland annat för servicelöftens, vårdreformens och den kommunala lägesbildens del.

I mötet deltar representanter för alla fem nordiska länder och för Åland. Mötet utgör fortsättning på fjolårets kommunministermöte som hölls i Finland.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här