Allra viktigast är den enskilda kommuninvånaren.  Strukturer är bara ett sätt att ge service. Så ser min värdekedja ut när vi diskuterar kommunernas och Kommunförbundets roll, säger nyvalda styrelseordföranden Sirpa Paatero (SDP).

Sirpa Paatero packar. Det är inte så värst mycket hon hunnit samla på sig under de cirka åtta månader hon varit minister för utvecklings- och ägofrågor. Pappren och böckerna ryms i några orange tygkassar med ministeriets logga på. Men så tar hon fram stolen, Pekkas stol. En pinnstol fullklistrad med fiffiga sloganer blev kvar då förre ministern Pekka Haavisto (Gröna) plötligt fick packa ihop då partiet lämnade regeringen. Pekkas stol ser ut att bli en del av möblemanget vid den eleganta byggnaden på Skatuddskajen.

Nu har riksdagsledamot Paatero och hennes parti, SDP också sällat sig till oppositionen. Men samtidigt har Paatero ett nytt uppdrag, hon är nyvald styrelseordförande för Kommunförbundet.

– Hösten kommer att innebära stora utmaningar för kommunerna men också för Kommunförbundet som ytterligare får skärpa sin roll som kommunernas intressebevakare i en ny kontext.

Hon säger att man måste hitta en balans inom kommunsektorn så att beslut kan tas trots mångfalden: kommuner av väldigt olika art samt hela den parlamentariska bredden på beslutsfattarna.

– Mitt budskap till alla berörda är: välkomna på jobb, det finns nog tillräckligt med arbete för oss alla!

Valfrihet och flexibilitet

Det blir stora förändringar i både de kommunala och statliga strukturerna, riktigt hurudana vet vi ännu inte trots att landskapsmodellen för social- och hälsovårdsreformen nämns i regeringsprogrammet. Paatero påminner om att största delen av utredningsarbetet är gjort redan under den förra riksdagsperioden. Och medan man väntat på beslut har många kommuner byggt upp olika samarbetsområden.

– Framtiden kan inte bygga på en enda modell för alla, vi måste kunna ha mångfald inom kommunfältet; allt från små skärgårdskommuner till stora metropolstäder.  Vi behöver valfrihet och flexibla lösningar.

Själv är Sirpa Paatero fullmäktigeledamot i sin hemstad Kotka. Hon är socialdemokrat i tredje generation men kom själv med i politiken först på 2000-talet. Paatero har jobbat med att förebygga drogmissbruk i hemstaden och har i praktiken sett vad brister i vårdkedjan och för njugga resurser kan leda till.

– Kotka har i dag en arbetslöshet på nitton procent. Rysslands förändrade roll har slagit hårt mot alla kommuner i östra Finland. Nu syns en liten förbättring då rubelns kurs stabiliserats, säger hon.

Dubbelrollen som är så vanlig; att samma person sitter både i kommunfullmäktige och i riksdagen ser Paatero som en god sak.

– Som arbetstagare i kommunen hade jag kunskap om hur det ser ut på fältet, i fullmäktige har jag fått ta ansvar och i riksdagen vara med och stifta lagar, alla roller i kedjan är värdefulla och kompletterar varandra.

Höjd kvot ingen lösning på stora problem

Ett av de sista uppdragen som utvecklingsminister var att träffa EU-kollegerna. På det mötet träffade Paatero också FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. Det var mycket diskussion om utvecklingsbiståndet och solidaritet men inte direkt om förhoppningen att de enskilda EU-länderna tar ett större ansvar för den flyktingkatastrof som nu pågår. Paatero flaggar inte heller för att nu höja kvoten för Finlands del.

– Med FN:s generalsekreterare diskuterade vi mycket om vad vi kan göra för att förbättra förhållandena i de länder människor flyr ifrån. Finland måste förstås ta sitt ansvar för situationen i världen. Vi har höjt vår flyktingkvot från 750 till 1 050 personer under de två senaste åren och det tycker jag är bra. Men höjda kvoter hjälper inte till att lösa de stora problemen.

I hemstaden Kotka finns en mottagningscentral för flyktingar med 150 platser för vuxna. Paatero säger att flyktingcentralen blivit en del av staden och inte stör någon. Hon aktar sig dock för att uppmana fler kommuner att ta emot flyktingar, det måste kommunen själv bestämma om.

De stora politiska besluten för landets ekonomi tas i höst och Sirpa Paatero säger att socialdemokraterna utgår från det valprogram man gjorde upp.

– Vi kommer att föra en måttfull och ansvarstagande oppositionspolitik, säger hon och plockar in ännu några böcker i de orange ministeriekassarna.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *