– Om man vill se det positiva så är det bra att man lyckas undvika de största minorna i valfriheten vilket var bolagiseringskravet och den snäva tidtabellen, säger Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt om regeringens nya linjedragningar i valfrihetsmodellen. Mer kan man inte säga före man ser detaljerna i lagförslaget.

Göran Honga ställer sig försiktigt positiv till regeringens nya linjedragningar.

– Första reaktionen är att reformern går framåt och att regeringen kunde enas på ett principiellt plan. De håller också fast vid strukturen i stort och har främst gjort de korrigeringar som grundlagsutskottet krävde, säger Honga.

En av de viktigaste korrigeringarna för den offentliga sidans del är slopandet av bolagiseringstvånget.

– Bolagiseringskravet var ganska udda. För patientens del är det viktiga å andra sidan att valfrihetsmöjligheten bibehålls och att patienterna  får större tillgänglighet till vård än tidigare.

Mycket mer kan man enligt Honga inte säga före man sett detaljerna i lagförslaget. Gällande finansieringen finns t.ex. fortfarande flera frågetecken.

Enligt den gamla modellen skulle producenterna till två tredjedelar få sin finansiering enligt en s.k. kapitationsmodell, alltså enligt hur många som listar sig hos producenten, inte enligt hur mycket vård de får.

– Där föds ju farhågan vad som händer då en person med många sjukdomar besöker vårdcentralen väldigt ofta och börjar visa ett minus i bokföringen. Har producenten då intresse av att erbjuda mer tjänster? frågar sig Honga.

Enligt Honga har man i de modeller man provat räkna med att varje patient kostar några hundra euro per år. Tanken är då att en del patienter kan överskrida beloppet rejält, medan en stor del underskrider. Medeltalet bör ligga ungefär på ersättningsnivån.

– Helt avgörande är därför hur man i lagen skriver in patientens rättigheter och producenternas skyldigheter och vad som ingår i våden.

För den svenska servicens del tror Honga att valfriheten kan innebär möjligheter franför allt i Nyland och Södra Finland.

– Det finns säkert en marknad för bolag som riktar in sig på att ge service på svenska. I Österbotten där tvåspråkigheten är mer levande finns den svenska servicen automatiskt, så den relativa fördelen blir större i södra Finland, säger Honga.

”Klarar inte av börja från noll”

Trots flera frågetecken är Honga ändå nöjd att reformen går framåt.

– Om vi nu lyckas undvika de största minorna som t.ex. bolagiseringstvånget och en allt för snäv tidtabell är det bra. Det här landet hade inte klarat av att börja från noll igen med reformerna  under nästa regering, säger Honga.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *