Ju högre valdeltagandet är desto mindre blir skillnaderna mellan olika invånargrupper i valdeltagandet, säger Sari Pikkala, forksningsledare vid Åbo Akademi. Därför är det viktigt att aktivera både kandidater och väljare i alla samhällsgrupper inför kommunalvalet.

Inför kommunalvalet 2017 är det framför allt två frågor som diskuteras, säger Sari Pikkala under ett seminarium som arrangerades i samband med Demokratidagen .

– Den ena är hur vi ska få folk att ställa upp som kandidater och den andra är hur vi ska få väljarna att rösta, säger Pikkala.

Båda frågorna härstammar egentligen från samma problem. Om man ser till statistiken, både gällande de som väljer att rösta och de som blir invalda är vissa invånargrupper bättre representerade än andra. De som röstar är ofta högutbildade, gifta och i arbetslivet och det här återspeglas då man ser på dem som är invalda.

Hon förklarar att fenomenet fungerar som en tratt. Om man t.ex. tar gruppen höginkomsttagare som exempel, så är 15 procent av alla röstberättigade höginkomsttagare, av kandidaterna är 20 procent höginkomsttagare och bland de invalda är andelen  30 procent. Höginkomsttagarna blir på så sätt överrepresenterade i fullmäktige.

På omvänt sätt blir t.ex. kvinnorna underrepresenterade trots att  hälften av alla röstberättigade är kvinnor.

”Kvinnliga förebilder behövs”

Ann-Sofie Backgren är idag medlem i landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund och jämställdhetsgruppens ordförande. Hon har 20 års erfarenhet av kommunalpolitik i Korsnäs och menar att en av de viktigaste sakerna för att få med kvinnor i politiken är att visa på positiva exempel.

img_3044

– När jag var barn följde jag med min mamma som arbetade heltid på bank och samtidigt satt med i fullmäktige. Jag såg att det var möjligt att som heltidsarbetande kvinna vara med i politiken. Hon var min förebild, säger Backgren.

Samtidigt tror Backgren att man ska vara öppen med att berätta vad som krävs.

– Man behöver back up. Mötestiderna är utmanande och man behöver hjälp, men det är viktigt att visa att det går.

Samtidigt påpekar Backgren att kommunala förtroendeuppdrag ger dig en allmänbildning du annars bara kunde drömma om.

– Jag vet inte hur många föredragningslistor jag läst under mina 20 år i kommunalpolitiken. Utöver allmänbildningen får man också kontakter, ett brett nätverk och växer som människa.

Med kampanjen ”Du har en röst” arbetar Kommunförbundet för ett ökat valdeltagande i Kommunalvalet 2017. Information för både väljare, kandidater och kommuner hittas på www.kommunalval.fi.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *