Regeringens planer att spara 60 miljoner euro i rättsväsendet får underkänt av före detta justitieminister Anna-Maja Henriksson. Henriksson anser att nedskärningarna är exceptionella eftersom de står i strid emot de rekommendationer som en parlamentarisk arbetsgrupp gav så sent som i mars i år.

– Det är mycket ovanligt, rentav exceptionellt att en regering väljer att strunta i det som samtliga riksdagspartier kommit överens i ett parlamentariskt arbete, konstaterade Henriksson i går på SFP:s partidag.

Den parlamentariska arbetsgruppen ansåg i sitt slutbetänkande att tillräckliga resurser måste ges till statens kärnfunktioner; inre säkerheten och rättsvården.

– Min häpnad var därför stor, då jag läste Sipiläs regeringsprogram. I en av programmets bilagor skrivs det nämligen att domstolarnas och rättsvårdens resurser ska skärs ned med 20 miljoner euro 2018 och ytterligare 40 miljoner 2019, sade Henriksson.

Inbesparing ska göras genom att brottmål som i dag behandlas i allmänna domstolar och där maximistraffet är fängelse i högst 2 år, ska överlåtas till polisen. Åklagaren skulle fastställa straffet och den åtalade ska kunna föra ärendet till domstol om hon eller han så önskar.

– Den här inbesparingsåtgärden kan bli väldigt problematiskt för vårt rättsväsende och hela rättsvården. Jag frågar mig ifall detta är förenligt med Finlands rättsstatsprincper och rätten till en opartisk rättegång, sade Henriksson och betonade att en fungerande rättsvård förutsätter att alla delar i kedjan, d.v.s. polis, åklagare, domstol, fångvård och utsökning fungerar.

– Gör det inte det, leder det till förlängda behandlingstider, vilket försämrar medborgarnas rättsskydd. Vårt land har inte råd att äventyra ett fungerande rättsväsende och mänskors grundläggande rätt till rättskydd.

Anna-Maja Henrikssons tal i sin helhet.

Läs också:

Felbedömning av regeringen att skära i utbildning och dagvård

SFP:s partidag: Kamp om de tre vice ordförandeposterna

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *