Ska politiken bli ett avlönat jobb? Det utreder man nu bland annat i Helsingfors. Dessutom funderar man på att slopa de biträdande stadsdirektörerna.
Helsingfors gör om sin ledarskapsmodell och det finns en vilja att klarare skilja åt politikerna och tjänstemännen.

– Det är ett stort problem att de politiskt valda stadsdirektörerna formellt är tjänstemän. Jag anser att det bör finnas en klarare gräns mellan det politiska ledarskapet och de ledande tjänstemännen, säger Lasse Männistö (Saml) till Yle.

I– Jag anser att den nuvarande modellen bör ses över. Nu fattar nämnden ett beslut och sedan kan biträdande stadsdirektören föreslå något annat för stadsstyrelsen, som sedan ännu kan besluta något annat, säger Torsti.

Hon säger att en modell är att stadsstyrelsen leds av stadsdirektörer eller borgmästare, medan medlemmarna i stadsstyrelsen utgörs av nämndernas ordförande, som har ansvar för olika delområden. I så fall skulle icke-politiska tjänstemän alltid komma med beslutsförslagen till politikerna.

I dag är det de biträdande stadsdirektörerna som kommer med beslutsförslag till stadsstyrelsen, som består av förtroendevalda som väljs i val. Beslutsförslagen till nämnderna ges däremot av icke-politiskt tillsatta tjänstemän.

Också stadsfullmäktiges ordförande Mari Puoskari (Gröna) anser att den nuvarande modellen borde förkastas.

– Jag anser att Helsingfors inte behöver biträdande stadsdirektörer. Cheferna för stadens verk är proffs och borde ansvara för beredningen inför olika beslut.

Helsingfors har en stadsdirektör och fyra biträdande stadsdirektörer som ansvarar för olika områden inom staden. De är politiskt valda enligt styrkeförhållandena i fullmäktige. De väljs ändå inte i samband med kommunalvalet utan mandatperioden för en stadsdirektör är sju år, medan fullmäktige byts ut vart fjärde år.

Grupperna i stadsfullmäktige ska under den här veckan komma med utlåtanden om hur Helsingfors ska styras i framtiden.

Hur den nya ledarskapsmodellen ska se ut slås i sista hand fast i oktober-november av fullmäktige. Den nya modellen träder i kraft 2017.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *