Inom EU jobbar många finlandssvenskar. Först i tur att presenteras på Kommuntorget är Heidi Jern, 30 år, från Vasa som bott drygt fem år i Bryssel. Heidi är medlem i vice kommissionär Jyrki Katainens kabinett som ansvarar för sysselsättning, investering, tillväxt och konkurrenskraft.

2015-03-finlandssvenskar-i-brysselKommuntorget bekantar sig med finlandssvenskar som jobbar i Bryssel. I vår artikelserie intervjuar vi både nykomlingar och veteraner i Europas huvudstad.

Cirka 20 personer med olika ansvarsområden, från ett antal europeiska länder jobbar i vicekommissionär Jyrki Katainens kabinett. Heidi Jern är ansvarig sakkunnig för en portfölj med sju viktiga och tunga ansvarsområden. Hon deltar i många möten och träffar beslutsfattare och lobbyister, ingen dag på jobbet är lik en annan. Lobbare, till exempel Kommunförbundet, är faktiskt centrala i Heidis jobb.

– Inte ens en supermänniska skulle klara av alla de detaljer som ingår i mitt arbete. Lobbare och sakkunniga tar kontakt för att föra fram sina synpunkter. Sedan filtrerar vi den information vi får och gör egna bedömningar om ärendena.

Heidi Jern delar upp kommissionens arbete i en administrativ och en politisk nivå. På den politiska nivån, där hon jobbar, försöker man skapa övergripande strategier genom att granska problemet, hur man kan åtgärda det och vilket mål man vill nå.

Fakta kommisionen

  • Europeiska kommissionen är det verkställandet organet i EU med cirka 30 000 tjänstemän, specialister och politiker. Huvudkvarteren har kommissionen i Bryssel i byggnaden Berlaymont.
  • Kommissionen representerar i sin helhet alla Europeiska unionens 28 medlemsländer.
  • Kommissionens huvuduppgift är att göra lagförslag. Utöver det ger kommissionen budgetförslag och administrerar. Kommissionen är också Europas konkurrensmyndighet och övervakar exempelvis stadsstöden och konkurrenspolitiken på den inre marknaden.

För tillfället arbetar Katainens kabinett och Hedi Jern med den europeiska investeringsplanen som omfatta 315 miljarder euro. Avsikten är att man ska skapa fler investeringar i EU och förbättra unionens ekonomi. Detta innebär att Heidi är mitt inne i att träffa olika aktörer som är centrala för investeringsplanens framgång och utformande. Bland annat gör kommissionär Katainen en ”road show” till alla EU:s medlemsländer, och i början av mars åkte Heidi med till Finland för att träffa olika aktörer och diskutera med dem.

Heidi har nu jobbat drygt fem år i Bryssel. Hon började som specialmedarbetare för europarlamentarikern Carl Haglund och fortsatte sedan för Nils Torvalds. Därefter kallades hon till Olli Rehns kabinett och arbetade för honom i drygt ett och ett halvt år. Då en ny period började bad Katainen, Heidi att fortsätta som sakkunnig.

De fyra första åren arbetade Heidi i en finlandssvensk miljö, även om själva arbetet i Europaparlamentet är internationellt. Hon säger att den språkliga och minoritetsbakgrunden hon har, har varit viktigt även i de framtida arbetsuppgifterna.

– Demokrati handlar om kompromisser, det är vi finlandssvenskar som minoritet vana att vid. Men det är inte alla i EU. Vi är vana att samarbeta och att göra det på ett konstruktivt sätt. Dessutom underlättar svenskan kontakten med de andra nordiska representanterna.

Som viktiga evenemang för de finladssvenska i Bryssel nämner Heidi kräftskivor och midsommarfirande. På Svenska dagen brukar det också ordnas mindre evenemang.

– I fjol köpte jag finskt godis och bjöd in kollegerna till mitt arbetsrum för att tala svenska. Väldigt många kom in och sade goddag! Det var roligt, många finländare i Bryssel har inte använt sin svenska på länge.

Bryssel en stad man lätt fastnar i, jobben är ofta utmanande och atmosfären är mångkulturell. Hedis favoritställe i den belgiska huvudstaden är den ståtliga parken Cinquantenaire som också kallas Jubelparken. Cinquantenaire är en av de största parkerna i centrala Bryssel och byggdes till Belgiens 50-års jubileum, 1880.

– Parken är skön att vistas i. Jag gillar friluftsliv och att motionera. Överhuvudtaget trivs jag jättebra och jobbar gärna vidare i Bryssel, säger Heidi.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *