Häyry stadsdirektör, Ahlberg utvecklare i nya kommunen

Vasas stadsdirektör stadsdirektör Tomas Häyry säger att dialogen med stadens företagare och föreningar varit viktig.
Vasas stadsdirektör stadsdirektör Tomas Häyry säger att dialogen med stadens företagare och föreningar varit viktig. (Foto: Johannes Tervo)
11.12.2018

Utkastet till fusionsavtal mellan Korsholm och Vasa är klart. Enligt Vasabladet  blir Vasas stadsdirektör Tomas Häyry stadsdirektör i  den nya kommunen. Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg föreslås blir direktör för utvecklingsverksamheten.

I utkastet till fusionsavtal öppnar man även upp för en övergång till en borgmästarmodell.

Ledningsgruppen för samgångsutredningen fick sitt förslag till fusionsavtal klart idag, tisdag.

I Korshom arrangeras en rådgivande folkomröstning om fusionen i mars. Vasas och Korsholms fullmäktige tar i april 2019 ställning till fusionsfrågan. 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här