Massutskick svartmålar finlandssvenskar svenska dagen till ära

6.11.2017

Flera personer och organisationer har svenska dagen till ära fått motta e-postmeddelanden där finlandssvenskar och svenskan i Finland svartmålas.

Bland annat så här står det i ett av e-postmeddelandena som skickats ut:

Finlandssvenskarna tillåts ha andra etiska värderingar och moral än finländarna. Också begreppet ”fosterländskhet” betyder något helt annat för finlandssvenskarna än för finsktalande.

Det som är bäst på nationell nivå får vika undan om de svenskspråkigas rättigheter så kräver. På det här sättet kan man räkna Svenska folkpartiet som en extremrörelse.*

Brevet står undertecknat av Juhana Kolehmainen, Liisa Kolehmainen, Tuomas Kallinen och Jani Koskinen.

I ett annat e-postutskick adresserat från Tuuli Mustonen har avsändarna samlat ihop ”fakta” om de svenskspråkigas fördelar i samhället.  Skribenterna beskyller bl.a. Svenskfinland för korruption, menar att svenskspråkiga gynnas oskäligt inom universitetsvärlden och pekar på hur dyrt det är att upprätthålla tvåspråkigheten i Finland.

E-postmeddelandena har skickats till flera personer inom Kommunförbundet, men också Folktinget och Hanaholmen har fått samma e-postmeddelanden.

Kristina Wikberg, direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet är en av mottagarna.

– Jag blir ledsen när jag får sådana här brev. Det känns både tråkigt och obehagligt. Under morgonen har jag insett att många i min bekantskapskrets fått breven, också många finskspråkiga inom min organisation, säger Wikberg.

– Innehållet påminner om fake news. De här personerna har satt ihop info som liknar fakta. Jag ser inte att det är värt att svara avsändarna eftersom texterna enbart är skrivna i syfte att nedvärdera det finlandssvenska, säger Wikberg.

*Redaktionens översättning.

 

 

 

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här