Riksdagens grundlagsutskott kräver ytterligare korrigeringar i vård- och landskapsreformen. Enligt uppgifter i Helsingin Sanomat är det främst valfriheten  som grundslagsutskottet slår ner på. Utskottet kräver enligt uppgift ett 20-tal korrigeringar i valfrihetslagarna. 

Grundlagsutskottet anser att valfrihetslagstiftningen bör förhandsgranskas i EU eftersom det finns en risk för att valfrihetslagstiftningen strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. Även oppositionen och Högsta förvalningsdomstolen har krävt att regeringen ber om en så kallad EU-notifikation, en förhandsbedömning av EU. Hittills har regeringen sagt nej.

Mycket talar också för att tidpunkten för landskapsvalet kommer att skjutas fram. Justitiekanslern har konstaterat att landskapsvalet kan ordnas tidigast sex månader efter det att landskapslagarna träder i kraft.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *