Inom valkampanjerna särskilt i de stora städerna är utomstående stöd en nödvändighet.

Alla invalda förtroendevalda samt deras ersättare bör ge en redovisning av sin valfinansiering. En månad före valet kan kandidaterna göra en förhandsredovisning och denna möjlighet har redan utnyttjats av närmare 5 600 kandidater.

Fram till 2.6 har 251 kandidater uppgett att de fått över 1 000 euro i externt stöd, alltså stöd som inte kommer från partiorganisationen. 80 procent av kandidaterna som gjort en förhandsredovisning har uppgett att de går till val helt utan externt stöd.

I det senaste kommunalvalet uppgav 90 procent av de som redovisat sin valfinansiering att de skött sin kampanj utan externa bidrag. I verkligheten är andelen säkert ännu större, eftersom en redovisning av valfinansieringen krävs enbart av de invalda förtroendevalda samt ersättarna.

Bland de som gjort förhandsredovisning finns de flesta som mottagit stöd som överskrider 1 000 euro bland De gröna. 77 gröna kandidater har hittills meddelat att de fått minst 1 000 euro i kampanjstöd av sina anhängare.

Bland socialdemokraterna finns hittills 61 kandidater som fått 1 000 euro i valstöd, bland Vänsterförbundet 47, Centerpartiet 19, Kristdemokraterna och Sannfinländarna 2 kandidater. 

En SFP-kandidat har meddelat om 1 000 euros valstöd, men antalet kommer att öka betydligt senast efter valet då de invalda inlämnar sina slutliga redovisningar om valfinansiering.

Lokka och Hakanen stöds

De som håvar in de största valbidragen finns i de stora städerna och partierna. Undantag finns dock. Junes Lokka som kandiderar i Uleåborg på den gemensamma listan för Aito Suomalainen uppger att han fått valstöd från privatpersoner på 6 880,95 euro. Även i valet år 2017 lyckades Lokka samla in ett betydande stöd från sina anhängare.

I Helsingfors har Yrjö Hakanen som kandiderar på den gemensamma listan för Asukkaiden Helsinki redovisat för ett valstöd på 4 680 euro. Fastän Hakanen denna gång kandiderar på en gemensam lista så har en av bidragsgivarna en stark partibakgrund. SKP:s Pakila-Maunula-avdelning har gett ett bidrag på 3 000 euro till Hakanen.

Bland småpartierna finns två kandidater som fått ett stöd som överskrider 1 000 euro. Liberala partiets Tammerfors-kandidat Joni-Petteri Kivistö har redovisat ett stöd på 1 000 euro.  Detsamma gäller feministpartiets Katju Aro från Helsingfors. Båda har meddelat att stödet kommer från en privatperson.

Plats finns i 10 000-klubben

I skrivande stund har åtta kandidater redovisat för ett valbidrag på över 10 000 euro, av vilka fyra kandiderar i Helsingfors, tre i Åbo och en i Tammerfors. Den största bidragspotten har redovisats av Anni Sinnemäki (Gröna) som kandiderar för borgmästarposten i elsHelsingfors, över 43 000 euro.

Också Minna Arve (Saml) som strävar efter borgmästarposten i Åbo redovisar ett externt kampanjstöd på 24 000 euro. Stöd på 5 000–9 999 euro har förhandsredovisats av totalt 20 kandidater.

Att observera är att intresset för att lämna in en förhandsredovisning om valfinansiering varierar beroende på partibakgrund. Hittills har redan 2 400 av De grönas kandidater lämnat in en förhandsredovisning medan endast 230 av de över 6 000 sannfinländska kandidaterna har lämnat in sin.

Uppdaterad information om val- och partifinansiering finns här.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.