-Situationen är utmanande, vi har stora sparbehov men måste utveckla och förnya bildningssektorn. Jag tror vi kan göra båda, samtidigt, säger utbildnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml)

-Finland är ännu i topp vad gäller utbildningen men inlärningsresultaten blir sämre. Och det är en allmän trend i hela västvärlden, säger Grahn Laasonen.

Hon talade för bildningsdirektörer från, i första hand finska skolväsendet,  på deras årliga konferens i Kommunernas Hus på fredagen.

 

Ministerna tog speciellt upp problemet med att så många unga tappar fotfästet i dagens Finland. Bara 85 procent av studerandena i Finland får i dag sitt avgångsbetyg från andra stadiets utbildning.

-Också om vi höjer nivån på utbildningen är tudelningen ett stort problem, en del av den vuxna befolkningen har inte redskap att klara sig i samhället. Den historia vi haft om att var och en kan bygga sin egen framtid håller inte längre, vi klarar inte av att bygga över de socioekonomiska gränserna. Barn upprepar föräldrars historia av arbetslöshet, drogmissbruk och utanförskap.

Sanni Grahn-Laasonen talar för ett system där vi uppmuntrar visioner och  befriar eleverna från pulpeten. Alla ska inte ha precis samma utbildning och slussas vidare i samma rör. Vi måste se individen och kunna svara mot just den elevens behov.

Precis som de övriga ministrarna har undervisnings- och kulturministern sex strategiska  spetsprojekt med klara mål som ska genomföras de närmaste tre åren. 300 miljoner finns reserverade för projekten.

 

 

-Vi måste göra Finland till ett land är vi hela tiden vill lära oss nytt, ett föregångsland för dagens kunnande.

Det handlar förstås om digitalisering, 121 miljoner ska användas för digitalt material till grundskolan, för försök med tidigarelagd språkundervisning, för nya inlärningsmetoder och miljöer och – för experiment med det andra officiella nationalspråket.

-Och varför är så liten del av undervisningen digital fast vi har tekniken. Jo, lärarna berättar att de inte själva fått lära sig hur de ska använda maskinerna.

50 miljoner euro ska nu användas för att lära lärarna använda digitala läromedel.

20 miljoner ska användas för projektet Motion i skolan (Liikkuva koulu).

”En timme motion per skoldag är målet. Och det klarar inte gympalärarna av, alla ska delta. Släpp in tredje sektorn i skolan, uppmanar ministern.”

 

Undervisnings- och kulturministern talade några allvarets ord med de finska bildningsdirektörerna. Kommunerna har en stor utmaning då undervisning ska ordnas för de tusen flyktingbarn som redan i år kommit till landet. Det kan ske så att man ordnar undervisning i mottagningscentralerna eller så att barnen integreras i skolorna.

 

I kommunerna är man orolig över hur det blir med statsandelarna för de barn som kommer efter 20 september då elevantalet rapporteras. Grahn-Laasonen säger att lagen -nu skrivs om i snabb takt så att hela året beaktas.

-Pengarna kommer litet senare men de kommer, lovar ministern.

Hon påminner om att utbildning är en god garant för att integrationen ska lyckas.

-Som en medlem i invandringspolitiska ministergruppen hoppas jag att ni i kommunerna sköter er uppgift och gör ert bästa för att invandrarna ska bli en del av det finländska samhället.

Det står helt klart att den innovativa ministern inte har alla åhörare med sig. Många bildningsdirektörer är skeptiska till hur det ska gå att samtidigt spara och utveckla. För att inte tala om hur man ska kunna erbjuda undervisning till flyktingarna.

”-I mina skolor släpps inga imamer in för ett par tre elevers skull. Jag godkänner endast lärare med utbildning, konstaterar en bildningsdirektör och drar ner applåder i salen.”

Sanni Grahn-Laasonen rör inte en min men påminner om att vi har religionsfrihet i landet och manar till sansad debatt.

 

 

 

-Jag har verkligen sett fram emot att få träffa er, bildningsdirektörer, hur kommunfältet går med i olika reformprojekt beror på er, säger minister Sanni Grahn-Laasonen.

 

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *