Den föregående regeringen har  bränt fingrarna på kommunfrågorna och låter nu medvetet  bli att ta tag i dem. Därför syns kommunerna och kommunala frågor nästan inte alls i debatten inför riksdagsvalet säger Göran Djupsund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi och mångårig valkommentator på Yle Fem. Det enda partiet som vågar diskutera kommunfrågor är Centern, som betonar att den kommunala autonomin är viktig och något partiet vill hålla fast vid.

– Vi ska minnas att när den förra regeringen började sitt arbete så sade man att det var två stora reformer som skulle rädda Finland och få landet på fötter igen. Det var kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen. Båda skulle ha betytt stora förändringar för kommunerna men regeringen klarade inte av att driva igenom någondera. Därför vill man nu hålla fingrarna borta från kommunfrågorna, säger Djupsund.

Det enda partiet som synligt tar upp kommunernas roll är Centern som talar varmt för den kommunala autonomin.

– Det ligger i centerns intresse. Centern är vårt kommunparti och starkt i landsbygdsfinland. Det är i deras intresse att kommunerna har en stark autonom ställning.

Kommunens position oklar

Djupsynd tycker det är beklagligt att man inför valet inte diskuterar vad det innebär att vårdreformen och kommunreformen föll.

– Det här är frågor som kommer att komma upp genast efter valet och i regeringsförhandlingarna. Jag tycker att väljarna borde få mer information om hur de olika partierna tänker i de här frågorna, säger Djupsund.

En orsak till att kommunernas roll i framtiden inte diskuteras är att medierna inte heller tar tag i frågan.

– Jag är rädd för att frågan är för komplex. Då det handlade om kommunreformen var det ännu ganska klart vad man talade om, men när diskussionen om social- och hälsovårdsreformen körde igång blev det mycket otydligt vilken  position kommunerna egentligen ska ha.

– Det är otydligt för partierna, för väljarna och kanske också för journalisterna. Men som konsumentupplysning skulle det vara viktigt att väljarna skulle veta hur de olika partierna t.ex. ser på kommunindelningen eller hur man ska ordna social- och hälsovården i framtiden.

Centern det minst onda för kommunerna

Som det ser ut nu, verkar Centern vinna valet, vilket skulle betyda att Centerns ordförande Juha Sipilä skulle bli vår nya statsminister. Enligt Djupsund betyder det att reformerna kan se väldigt annorlunda ut.

– Det är klart att om vi har en statsminister från ett parti som tycker att kommunal autonomi är viktigt och bör bevaras, så ritar han också upp grunden på ett annat sätt än om han vore samlingspartist eller socialdemokrat.

Fokuserar men enbart på frågan om kommunernas självbestämmanderätt är det alltså ”det minst onda alternativet” ur kommunernas perspektiv att Centern bildar regering, säger Djupsund.

Huruvida det skulle vara bättre för kommunerna om Centern skulle gå ihop med Socialdemokraterna än om de skulle bilda en borgerlig regering, vågar Djupsund bara spekulera kring.

– Det är en nyansskillnad. Jag har en fingertoppskänsla att det är Samlingspartiet som driver hårdare på reformerna och är redo att ge avkall på den kommunala autonomin. Jag tror att Sipilä skulle ha svårare att hålla sin kommunvänliga linje med Samlingspartiet än med sossarna.

– Därmed inte sagt att det inte kommer att ske en hel del reformer som berör eller drabbar kommunerna i en eller annan form också under ett centerlett Finland. Men de reformerna är kanske inte lika dramatiska, säger Djupsund.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *