Kimitoöns kommunfullmäktige utsåg en ny revisionsnämnd på sitt möte på måndagen.

Revisionsnämnden avsattes enligt kommunstyrelsens förslag, eftersom nämndmedlemmarna hamnat i en förtroendekris.

Bakgrunden är att nämndens vice ordförande Janne Salonen (obunden) utan de övriga nämndmedlemmarnas vetskap offentligt ifrågasatt att kommunen serverade alkohol på ett fullmäktigeseminarium på Örö som ordnades förra hösten.

Ett tillfälligt utskott har sammanträtt sex gånger sedan dess och utrett situationen.

Revisionsnämnden avsattes enligt utskottets förslag. Salonen yrkade på att ärendet skulle bordläggas, men fick inget medhåll i salen.

Fullmäktige utsåg sedan en ny revisionsnämnd. Janne Salonen ersattes som viceordförande av Jari Hollsten (Fri Samverkan). Därtill ersattes Sofia Hellsberg av Jenna Moberg (Fri Samverkan). I övrigt fortsätter nämnden med samma sammansättning.

Fullmäktige var fullständigt enigt i frågan berättar tf förvaltningsdirektör Daniela Sundberg.

– Ingen dramatik, utan det gick helt enligt förslaget. Det var första gången som vår kommun råkade ut för en dylik situation. Det är ju inte så vanligt överlag i Finland, säger Sundberg.

Enligt Yle Åboland kommer Salonen att föra ärendet vidare till förvaltningsdomstolen. Salonen menar att förfarandet strider mot grunderna för god förvaltning.

Mötet sändes inte direkt varken i Kimitoöns lokal-tv eller på nätet på grund av tekniska problem.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *