Kommunerna i Finland ska inte producera tjänster utan koncentrera sig på att köpa tjänster, anser Företagarna i Finland. De hoppas att andelen företagare som väljs in i vårens kommunalval bibehålls på samma nivå som tidigare.

I dagens läge är var femte kommunalt förtroendevald företagare och Företagarna hoppas på att andelen företagare ska bibehållas på samma nivå också efter vårens kommunalval, trots att antalet platser minskar. I förra valet valdes nästan 2 000 företagare in i fullmäktige.

Jyrki Mäkynen som är ordförande för Företagarna i Finland menar att både kommunenrna och de kommande landskapen ska vara starka aktörer inom näringslivspolitiken i framtiden.

– Den finländska kommunen är idag en tjänstefabrik, men borde istället vara en aktör som skapar möjligheter och nätverk för näringslivet, säger Mikael Pentikäinen, vd för företagarorganisationen i ett pressmeddeland.

Företagarna i Finland vill drastiskt minska kommunernas roll som tjänsteproducenter på marknaden och påminner om att upphandlingen inom kommunerna är mycket viktig för de privata företagens framgång i kommunen och deras möjlighet att växa och sysselsätta invånarna.

Som exempel nämner organisationen kommunala bolag som sköter t.ex. städning, avfallshantering och mattjänster. Företagarna i Finland anser att dessa tjänster hellre kunde skötas av privata företag än kommunalt.

– I kommunfullmäktige borde man inte fundera på hur man producerar tjänster utan på varifrån man köper dem, säger Mäkynen.

Företagarna i Finland presenterade sitt valprogram inför kommunalvalet igår 17.1.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Beträffande avfallshanteringer är det ju långt så som Mäkynen säger. Kommuerna har avfallsbolag som upphandlar tjänsterna från företagarna. Transporterna och behandlingen upphandlas. Bolagen fungerar som beställar, och sätter kriterier och kvalitetskrav på tjänsterna, så att kommunernas innevånare får jämlik service till förmånliga priser.