Företagarna i Finland: Kommunerna ska köpa inte producera tjänster

Avfallshanteringen i kommunen kan skötas helt och hållet av privata aktörer, anser Företagarna i Finland.
Avfallshanteringen i kommunen kan skötas helt och hållet av privata aktörer, anser Företagarna i Finland.
18.1.2017

Kommunerna i Finland ska inte producera tjänster utan koncentrera sig på att köpa tjänster, anser Företagarna i Finland. De hoppas att andelen företagare som väljs in i vårens kommunalval bibehålls på samma nivå som tidigare.

I dagens läge är var femte kommunalt förtroendevald företagare och Företagarna hoppas på att andelen företagare ska bibehållas på samma nivå också efter vårens kommunalval, trots att antalet platser minskar. I förra valet valdes nästan 2 000 företagare in i fullmäktige.

Jyrki Mäkynen som är ordförande för Företagarna i Finland menar att både kommunenrna och de kommande landskapen ska vara starka aktörer inom näringslivspolitiken i framtiden.

– Den finländska kommunen är idag en tjänstefabrik, men borde istället vara en aktör som skapar möjligheter och nätverk för näringslivet, säger Mikael Pentikäinen, vd för företagarorganisationen i ett pressmeddeland.

Företagarna i Finland vill drastiskt minska kommunernas roll som tjänsteproducenter på marknaden och påminner om att upphandlingen inom kommunerna är mycket viktig för de privata företagens framgång i kommunen och deras möjlighet att växa och sysselsätta invånarna.

Som exempel nämner organisationen kommunala bolag som sköter t.ex. städning, avfallshantering och mattjänster. Företagarna i Finland anser att dessa tjänster hellre kunde skötas av privata företag än kommunalt.

– I kommunfullmäktige borde man inte fundera på hur man producerar tjänster utan på varifrån man köper dem, säger Mäkynen.

Företagarna i Finland presenterade sitt valprogram inför kommunalvalet igår 17.1.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här