I maj 1919 samlades Svenska Finlands folkting för första gången till session. Folktingets 100-årsjubileum firas under hela detta år.

Under år 2019 ordnar Folktinget tre jubileumsseminarier som lyfter upp ämnen som är centrala för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. 100-årsjubileet firas också på sessionen på Åland i maj och i samband med flera pop-up-evenemang under devisen Folktinget i farten. De största festligheterna ordnas i samband med Svenska dagen. En 100-årshistorik ges också ut till Svenska dagen i november.

Med den regering Finland haft de senaste fyra åren, har Folktingets arbetsmängd varit mycket stor, och Folktingets jubileumsår har också inletts i arbetets tecken.

Startskottet för firandet gick på tisdagen med seminarieum om medier och identitet i Svenskfinland. Seminariet samlade ett åttiotal deltagare i Musikhuset i Helsingfors.

Folktingets ordförande, riksdagsledamoten Thomas Blomqvist som hälsade deltagarna välkomna, betonade att Folktinget vill lyfta upp frågor som är av största vikt med tanke på framtiden för den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

– Tillgången till public service på svenska och en mångfald av svenskspråkiga tidningar är en förutsättning för att upprätthålla en levande samhällsdebatt på svenska och stärka den svenskspråkiga identiteten i Finland, sde han.

Docenten i medieekonomi Stefan Melesko från Internationella Handelshögskolan i Jönköping analyserade förändringarna i mediefältet och gav sina synpunkter på vad som krävs i den nya medievärlden.

Arne Wessberg och Tom Moring.

Professor emeritus Tom Moring talade om de finlandssvenska mediernas betydelse för vårt språk och vår identitet.

I paneldiskussionen om framtiden för medierna i Svenskfinland deltog Marit af Björkesten från Svenska Yle, Susanna Landor från Hufvudstadsbladet, Kenneth Myntti från Österbottens Tidning och Sandra Widing från Ålandstidningen. Diskussionen handlade om hur de svenskspråkiga medierna i Finland ska klara sig i konkurrensen och deras roll som kittet som håller samman vår identitet.

Så här firar Folktinget 100 år

  • Tre jubileumsseminarier med teman som är centrala för den svenskspråkiga befolkningen i Finland.
  • Jubileumssession i Mariehamn på Åland den 3-4 maj.
  • Folktingets 100-årsjubileum kulminerar i en stor Svenska dagen-fest den 6 november i Helsingfors.
  • Tre regionala Svenska dagen-fester: i Åbo,  i Lahtis och i Österbotten.
  • Evenemang av pop-up-karaktär under konceptet Folktinget i farten, som synliggör Folktinget och informerar om det svenska i Finland.
  • En historik utges till Svenska dagen 2019.

Folktingets lagstadgade uppgifter

  • Svenska Finlands folkting, eller Folktinget, har till uppgift att främja Finlands svenskspråkiga befolknings rättigheter samt att arbeta för att utveckla dess kulturella och samhälleliga förhållanden och för att främja svenska språkets ställning i Finland.
  • Folktinget skall särskilt bevaka att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid handläggningen av ärenden i domstolar och andra myndigheter.
  • För att fullfölja sitt uppdrag gör Folktinget framställningar, ger utlåtanden samt bedriver information och upplysning.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *