Svensk integration behöver huvudman – Folktinget intresserat

8.6.2017

Folktinget kan bli den som slår vakt om den svenska integrationen i Finland. – Det låter som ett logiskt förslag men det kräver tilläggsresurser, säger Markus Österlund på Folktinget.

I sin slutrapport över projektet Integration på svenska vid Kommunförbundet listar Liselott Sundbäck, svensk invandrarkoordinator, rekommendationer och utvecklingsförslag för det fortsatta integrationsarbetet i Svenskfinland.

Ett av förslagen är att Folktinget skulle tillsätta en tvärsektoriell delegation för svensk integration. Delegationens uppgift skulle vara att koordinera intressebevakningen och ge utlåtanden till myndigheter i frågor gällande svensk integration.

Målsättningen med delegationen är att det  svenska integrationsarbetet skulle bli en starkare del av det allmänna integrationsarbetet i Finland och beaktas i utarbetande av lagar, riktlinjer och handlingsprogram.

På Folktinget ställer sig folktingssekreterare Markus Österlund sig försiktigt positiv till förslaget.

– Det låter som ett logiskt förslag. Folktinget har lång erfarenhet av integrationsarbete på svenska bl.a. med sina rundabordsdiskussioner. Problemet är inte att det skulle finnas för få som arbetar med integration på svenska i Finland, men vi har märkt att det finns ett behov av att koordinera och samla ihop erfarenheterna, säger Österlund.

Den tvärsektoriella delegationens arbete skulle sannolikt vara något mer strukturerat och mer tidskrävande än rundabordsdiskussionerna. Förutsättningarna för att Folktinget skulle axla ett sådant ansvar är enligt Österlund att det finns resurser, d.v.s. utomstående finansiering.

– Vi lever i ett samhällsklimat där det finns många frågor man inom Svenskfinland önskar att Folktinget kunde sköta. Den krassa verkligheten är ändå att statsstödet till Folktinget minskat, påpekar Österlund.

Han vill inte spekulera i vilka som eventuellt kunde vara utomstående finansiärer för ett dylikt projekt.

– Men problemet är inte att vi har brist på pengar i Svenskfinland. Däremot kan man diskutera  i hur stor utsträckning Svenskfinland ska betala för integration på svenska som i första hand ska skötas av kommunerna, staten och de kommande landskapen, säger Österlund.

Om en tvärsektoriell delegation blir aktuell och resurser hittas är det Folktingets styrelse som tar beslutet.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här