Social- och hälsovårdsreformen och minskningen av kommunernas uppgifter måste gå raskt framåt, sade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C) vid ett evenemang för ledande kommunalpolitiker i Vanda på onsdagen.

Vehviläinen betonade att hon nu ser uppgiftsminskningen som sitt fokusområde.

– Vi har en väldigt ambitiös tidsplan. Inför budgetmanglingen i höst kommer vi att ha en plan för hur uppgifterna och skyldigheterna minskas. I det här arbetet är det viktigt att också kommunerna och Kommunförbundet deltar, sade Vehviläinen.

I en utredning som gjordes på uppdrag av kommunminister Henna Virkkunen (Saml) 2013 konstaterades det att kommunerna har 535 uppgifter och nästan 1 000 förpliktelser. Sedan dess har det kommit tiotals nya.

– Vi har nu skrivit in i regeringsprogrammet att kommunerna inte ska få nya uppgifter och skydligheter. Därför är det viktigt att vi går igenom lagförslagen i ett tidigt skede så att det inte finns sådana.

Vehviläinen upprepade också sitt tidigare ställningstagande om att hon stöder frivilliga kommunsammanslagningar.

– Det har undrats en del om min titel som kommun- och reformminister och om jag nu kommer att inleda en stor kommunreform. Men reformärendena handlar till stor del om digitaliseringen, som ibland kan te sig väldigt abstrakt. Många upplever att det handlar om att arbetsplatser försvinner, men jag vill själv betona att det inom kommunsektorn handlar om hur man kan göra saker på ett mer produktivt sätt och automatisera rutinärenden.

Kommunförsöken, som är en annan central punkt i regeringsprogrammet, hoppades Vehviläinen ska sporra kommunerna att pröva på nya saker och att inte vara rädda för att misslyckas.

Hon nämnde bland annat lagen om grundläggande utbildning och frågade sig varför det inte går att flytta elevernas sommarlov från midsommar till början av september.

– Men jag är inte den som ger förslag om vilka försök som ska göras, utan min roll är att via lagstiftningen försöka göra det möjligt att inleda försök, sade hon.

När det gäller social- och hälsovårdsreformen betonade Vehviläinen att det huvudsakliga ansvaret för beredningen ligger hos omsorgsminister Juha Rehula (C).

– Men vi har i åratal slösat tid och måste komma framåt. Om social- och häsovårdsreformen inte går raskt vidare så kommer det mycket investeringar och deloptimeringar och man binder upp pengar på ett sätt som man inte skulle ha gjort om vi hade genomfört en reform. Jag hoppas att vi i regeringen kan vara kvicka.

Hon menar att kommunerna säkert kommer att tas med i reformprocessen, men påpekade ändå att det nu handlar om att agera snabbt.

– Reformen kommer inte som någon överraskning för någon. Man måste också kunna se till helheten och inte bara till den egna kommunen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *