Kommunalval den 13 juni och förlängd tid för förhandsröstning . Regeringens proportion om att skjuta upp kommunalvalet överlämnades till riksdagen idag. 

Syftet är att tillgodose de demokratiska rättigheterna och hälsosäkerheten.

Regeringen föreslår således kommunalvalet 2021 hålls söndagen den 13 juni. Enligt förslaget är förhandsröstningsperioden i hemlandet 26.5–8.6 och utomlands 2–5.6, dvs. en förlängning av perioden för förhandsröstning inom landet till två veckor. Därtill föreslår regeringen ett stöd till kommunerna för extra kostnader till följd av att förhandsröstningen förlängs.

De kandidatansökningar som lämnats in tidigare är fortfarande giltiga. Ansökningarna kan ändras och nya ansökningar lämnas in till och med den 4 maj.

Riktlinjer om att senarelägga kommunalvalet till juni drogs upp vid ett möte mellan partisekreterarna den 6 mars.

Det är riksdagen som fattar beslut om senareläggningen av valet.