-Vi befinner oss i ett underligt läge. Regeringen rör inte kommunfältet men tar i stället bort de viktigaste uppgifterna. Den bäst dolda statskuppen jag hört om någonsin. Det sade Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt då han talade på seminariet Vem vårdar vem? i Kommunernas Hus på torsdagen.

Ämnet för seminariet var den kommande vård- och strukturreformen.  Honga, som varit med om många försök till reformer kom ihåg försöken att få till stånd en kommunreform.

-KSSR procesen skulle ändå ha varit den mest demokratiska med ett starkt loakalsamhälle.

Direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt målar med bred pensel och säger att vård- och strukturreformen ändrar hela samhällsskicket.

-Balansen mellan stat och kommun har varierat. Nu talar vi om något helt nytt. Vi får regioner med beslutsfattanderätt men inte beskattningsrätt.

-Vad är det för självstyrande om man inte har egna pengar? Man kan fundera över vem som besluter och vem som betalar. Nu blir det Finlands riksdag som avgör hur mycket pengar som ges till social och hälsovården enligt fördelningsnycklar

Honga säger att det tydligen finns flera olika skäl att inte ge beskattningsrätt åt områdena.

-Reformen har mera och mera fått en fiskal prägel. Från min synpunkt sätt styr finansministeriet utvecklingen av samhället. Det finns säkert goda grunder till att det blivit så, men saken måste diskuteras, sade Honga.

Han konstaterar att kommunalskatten måste ändras om man tar bort hälften av kommunernas pengar.

-Då måste någon typ av utjämningssystem byggas in. Kassan växer inte men man fördelar pengarna på ett nytt sätt.

Honga befarar att detta kommer att drabba de svenska och tvåspråkiga områdena i landet.

-Det är bara att bereda sig på detta.

Han anser att de nya självstyrande områdena borde få beskattningsrätt och en möjlighet att själva påverka utvecklingen.

Seminariet Vem vårdar vem ordnades i samarbete mellan Kommunförbundet, Svenska pensionärsförbundet och Svenska Seniorer i Finland.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *