Finansministeriet stänger av de tjugo förtroendevalda i Kittilä som står åtalade tills ärendet har behandlats i domstol. De förtroendvalda ska genast lämna sina uppgifter.

Enligt ministeriet är det ett hot mot tillförlitligheten och trovärdigheten i kommunen om de åtalade politikerna sitter kvar medan rättsprocessen är igång.

Finansministeriet motiverar sitt besult med att de förtroendevalda är åtalade för exceptionellt allvarliga misstankar om missbruk av tjänsteställning. Enligt åtalen har de förtroendevalda begått brotten med avsikt.

Beslutet att stänga av de åtalade är också i linje med förslaget från ministerits utrdeningsgrupp som gjorde en utredning tidigare i år. Enligt utredningen är kommunen i kris och situationen är allvarlig.

Enligt ministeriet räcker inte normalt förfarande i jävssituationer för att trygga tillförlitligheten och trovärdigheten i Kittilä.

Kommunfullmäktige i Kittilä bestämde i slutet av mars att låta de åtalade företroendevalda fortsätta i kommunens förtroendeorgan trots utredningsgruppen ansåg annorlunda. Kittilä motiverade då beslutet med att de följer jävsprinciperna.

Efter kommunens besult har ministeriet hört kommunen och de berörda.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *