Regeringens  inbesparingsprogram är i rätt storleksordning, men prioriteringarna kan man diskutera, sade Svenska folkpatiets ordförande Carl Haglund i sitt linjetal på Svenska folkpartiets partidag i Pedersöre. SFP kommer att presentera en alternativ budget i september.

Haglund riktade skarp kritik mot regeringen Sipiläs nedskärningar inom utbildningen, barndagvården och biståndet.

– Den största besvikelsen är valet att skära i utbildningen. Regeringen Sipilä sänder nu den största notan till våra barn då spartalkot kör igång. Samtidigt får också den högre utbildningen, forskning och utveckling en rejäl nota. Det här är märkligt i ljuset av de vallöftena så både centern och samlingspartiet gav före valet. Ännu mera märkligt blir det med tanke på att regeringen i sitt program säger att utbildning och kunnande är Finlands trumfkort. Det här är alldeles riktigt men varför i all världen ska då utbildningen ta den största smällen? Hur tänker regeringen? frågade Haglund och kallade nedskärningarna i utbildningen för den katastrofal felbedömning av regeringen.

Haglund kritiserade nedskärningarna inom dagvården i skapa ordalag. Minskningen av den subjektiva rätten till dagvård ökar de administrativa kostnaderna, men ger inga inbesparingar, menade Haglund och hänvisade till en analys som Finansministeriet har gjort.

– Trots att finansministeriet kom till detta i vintras tror Sipiläs regering att den nu ska hitta rejäla inbesparingar inom dagvården. Det här kommer inte att lyckas, sade Haglund.

En fungerande dagvård handlar enligt Haglund också om jämställdhet och småbarnsföräldrarnas lika förutsättningar att delta i arbetslivet.

– Man har bedömt att det vore nationalekonomiskt klokt om allt fler småbarnsföräldrar i större grad deltog i arbetslivet. Med tanke på de här realiteterna kan man inte annat än förundra sig över vad den nya regeringen sysslar med. Vill man frånta barnen rätten till småbarnsfostran och med samma de facto agera på ett sätt som leder till att flera kvinnor blir utanför arbetslivet, sa Haglund och krävde att regeringen lämnar barnen ifred.

–  Det är inte barnen som ska spara, sa Haglund och drog ner rungande applåder.

Haglund underkänner också regeringens behandling av jämställdhetsfrågorna och nationalspråksstrategin.

– Då den nya regeringens ministerposter utsågs hade de tre ässen som ju herrarna Sipilä, Soini och Stubb numera kallar sig själva glömt bort att utse de ministerar som ska ansvara för de nordiska frågorna, sköta jämställdheten och handha Ålandsfrågorna . Vad signalerar det här?

Enligt Haglund går mönstret igen vad nationens två nationalspråk beträffar.

– Utöver två trevliga festtalsformuleringar om språk och kultur bjuder regeringsprogrammet endast på en konkret formulering som berör svenskan. Den handlar om försöket i östra Finland där regeringen nu, utan de konsekvensanalyser som riksdagen förutsatte i samband med behandlingen av medborgarinitiativet, tänker gå in för att ersätta svenskan med ryska.

Svenska folkpartiet  är nu ett oppositionsparti efter 36 år i regeringen.

– Det blir inte någon utmaning att vara ett kritiskt oppositionsparti. Det som däremot blir vår utmaning är att vara det konstruktiva oppositionspartiet som erbjuder alternativ. En konkret milstolpe är september då vi ska presentera vår alternativa budget.

SFP:s alternativa budget kommer enligt Haglund att satsa på utbildning och bistå nd.

– Vi kan inte acceptera de enorma nedskärningarna inom utbildningen och slakten av biståndspengarna. För att vara trovärdiga måste vi dock klara av att berätta var istället skulle spara. Det här lovar vi göra i höst då budgetalternativen läggs fram, sade Haglund.

Carl Haglunds tal i sin helhet.

Läs också:

Henriksson: Exceptionella nedskärningar i rättsväsendet

SFP:s partidag: Kamp om de tre vice ordförandeposterna

”Kommunerna kan återfå sin roller”

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *