Barnfattigdomen ökar i Finland. Barn- och familjeorganisationerna vädjar nu till beslutsfattarna om att ta särskild hänsyn till fattigdomen bland barnfamiljerna i Finland. Över 100 000 barn i Finland lever idag i lågavlönade hushåll.

Statens och kommunernas åtgärder och ekonomiska beslut har mycket långtgående konsekvenser för familjers, barns och ungas liv, välfärd och framtid, konstaterar barn- och familjeorganisationerna i sin vädjan om en bättre barndom

Organisationerna föreslår att barnkonsekvensanalyser görs i alla beslut som gäller barn.

– Fattigdomen bland barnfamiljer får inte öka ens under svåra ekonomiska tider. Fattigdom går ofta i arv från en generation till en annan och därför är det viktigt att barnkonsekvensanalysen genomsyrar det barn- och familjepolitiska beslutsfattandet. Barn och unga ska garanteras likvärdiga möjligheter i vardagen, skriver undertecknarna i samarbetsnätverket för  barnets rättigheter.

Nätverket  består av barnombudsmannen och flera barn- och familjeorganisationer.

Över 100 000 barn i Finland lever i lågavlönade hushåll. I ensamförsörjande familjer är lågavlöningsgraden nästan tredubbel i jämförelse med familjer med två föräldrar.

– Fattigdom bland barnfamiljer ska inte förringas, eftersom fattigdom har en negativ inverkan på barnets välfärd och utveckling. Fattigdom orsakar erfarenheter av utanförskap och skam och ökar problemen med den mentala hälsan. Barn och unga som lever i fattigdom upplever mest övergivenhet och marginalisering av alla, skriver organisationerna.

Finland har förbundit sig till FN:s konvention om barnets rättigheter, ett avtal om mänskliga rättigheter som gäller alla barn under 18 år. Enligt artikel 3 i konventionen ska barnets bästa beaktas i alla beslut som gäller barn. I dag den 20 november uppmärksammas barnens rättigheter med en egen dag.

Barn- och familjeorganisationerna kommer att överlämna sin vädja till riksdagen.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *