Att försämra kollektivtrafiken påverkar oskäligt människornas rörlighet och berör den ekonomiska utvecklingen negativt, säger landskapsstyrelsernas ordföranden i ett gemensamt upprop.

– Nedskärningen av tågtrafiken och övrig kollektivtrafik är mycket kortsiktiga med tanke på hållbar utveckling och klimatpolitik. På längre sikt försämras många regioners möjlighet att locka till sig investeringar, arbetskraft, studeranden och resanden, sägs det i uppropet.

Trafik- och kommunikationsministereit samt VR informerade i medlet av september om nedskärningar i kollektivtrafiken. Tågtrafiken upphör vid sammanlagt 28 stationer. Beslutet att lägga ned stationerna i bland annat Sjundeå och Ingå har orsakat livliga protester av personer som pendlar till jobb i huvudstadsregionen.

Landskapsstyrelsernas ordföranden konstaterar att VR:s monopolställning inom persontrafiken nyligen fått fortsatt tid. Därför anser man att det är motiverat att också kräva ansvar för trafiken också på banavsnitt som inte uppvisar stora passagerarmängder.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *