Kommunförbundets förbundsdelegation  för mandattiden 2018–2021 har valts. Samlingspartiet har fortfarande flest platser, sannfinländarnas antal har sjunkit från tio till fyra och SFP håller sina tre mandat.

Finlands Kommunförbunds förbundsdelegation har fått 76 ledamöter, av vilka en representerar landskapet Åland. Från och med 2018 heter Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdelegationen. Tidigare kallades organet fullmäktige.

Ledamöterna och ersättarna i förbundsdelegationen ska vara fullmäktigeledamöter i kommunerna. Förbundsdelegationen har en mandattid på fyra år. Den nya förbundsdelegationen väljer ordförande och vice ordförande samt styrelse för Kommunförbundet för den följande fyraårsperioden vid sitt sammanträde 15.2.2018.

År 2018 fördelas platserna i förbundsdelegationen mellan partierna på följande sätt enligt valresultatet:

Parti 2018 -2021 2013-2017
Saml. 19 17
SDP 17 15
C 17 15
Gröna 8 6
VF 5 6
Sannf 4 10
SFP 3 3
KD 3 3
Landskapet
Åland
1 1

Av SFP:s representanter är två av tre nya. Silja Borgarsdóttir Sandelin, från Helsingfors valkrets och Otto Andersson från Nylands valkrets är nya den här perioden, medan Ulf Stenman från Vasa valkrets suttit med redan tidigare. Tage Eriksson som är Ålands representant i förbundsdelegationen är också ny.

Läs mer och se lista över alla invalda på Kommunförbundets sidor. 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *