Den 18 oktober 2015 är det allmänna val på Åland. I kommunalvalet väljs så många medlemmar till kommunfullmäktige i varje kommun som kommunen har bestämt, dock minst nio medlemmar till varje kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljs för fyra år.

I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtinget väljs för fyra år.

Lite statistik

I de senaste valet år 2011 hade skärgården det högsta valdeltagandet i båda val och Mariehamn det lägsta. Mariehamn låg lägst också av de enskilda kommunerna, medan Kumlinge placerade sig främst i lagtingsvalet och Sottunga i kommunalvalet. I alla kommuner utom två var deltagandet i lagtingsvalet större än i kommunalvalet.

Kandidater i  kommunalvalet 2015 efter kön och kommun
Källa: ÅSUB, Valstatistik.
Antal Könsfördelning procent Medel-
Kommun Totalt Kvinnor Män Kvinnor Män ålder
Brändö 17 6 11 35 65 46,9
Eckerö 38 10 28 26 74 50,8
Finström 45 15 30 33 67 48,0
Föglö 20 8 12 40 60 47,9
Geta 18 8 10 44 56 47,6
Hammarland 42 18 24 43 57 46,5
Jomala 58 21 37 36 64 46,5
Kumlinge 15 8 7 53 47 44,0
Kökar 16 7 9 44 56 51,9
Lemland 42 20 22 48 52 45,8
Lumparland 11 7 4 64 36 42,9
Saltvik 46 24 22 52 48 47,3
Sottunga 13 5 8 38 62 60,5
Sund 32 16 16 50 50 47,4
Vårdö 15 6 9 40 60 51,2
Mariehamn 126 48 78 38 62 50,0
Landskomm. 428 179 249 42 58 47,9
   Landsbygden 332 139 193 42 58 47,2
   Skärgården 96 40 56 42 58 50,0
Totalt 554 227 327 41 59 48,4

Nuvarande partifördelning i lagtinget

  • Socialdemokraterna: 6 ledamöter
  • Liberalerna: 6 ledamöter
  • Moderat Samling: 8 ledamöter
  • Centern: 7 ledamöter
  • Ålands framtid: 3 ledamöter

 

Antalet kandidater i årets lagtingsval är 254, vilket är den näst högsta siffran genom tiderna och sju färre än 2011. Kvinnorna är 102, vilket är 4 flera än förra valet, medan männen är 152, en minskning med 11. Kvinnornas andel är 40 procent och männens 60 procent.

Moderaterna och Socialdemokraterna har något flera kandidater än 2011, de Obundna lika många, Centern några färre och Liberalerna och Ålands framtid betydligt färre. Därtill kommer två nya grupper med fem respektive fyra kandidater, Hållbart initiativ som är i valförbund med Centern samt Åländsk demokrati. För första gången sedan 1975 är det nu Socialdemokraterna som har störst antal kandidater i lagtingsvalet.

Hälften av kandidaterna eller 129  kandiderade också vid valet 2011. Av dessa ställer 18 nu upp för en annan grupp än förra valet. Av de lagtingsledamöter som valdes in 2011 kandiderar 25 för ytterligare en period. Störst andel nya kandidater har de Obundna, över 80 procent. I de andra partierna ligger andelen på 30–50 procent. Något större andel av kvinnorna än av männen är nya. Största delen av kandidaterna ställer upp också i kommunalvalet, 88 procent. För männen är andelen 89 procent och för kvinnorna 86 procent.

Källa: ÅSUB

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *