Ungdomsväsendet, biblioteket, kulturväsendet och skolorna är de aktivaste användarna av sociala medier. Genom sociala medier försöker kommunerna i första hand nå invånarna och särskilt de unga, men också turister och potentiella återflyttare är en viktig målgrupp.

Kommunernas webbkommunikation

  • Kommunförbundets enkät om sociala medier besvarades av 154 kommuner.
  • Svarsprocenten var 48,6.
  • Enkäten besvarades mer aktivt i stora städer än i små kommuner.
  • Enkäten genomfördes i april 2015
  • Liknande undersökningar har tidigare gjorts år 2013 och 2014.

Kommunernas användning av sociala medier ökar. Facebook är det mest använda verktyget och används av 89 procent av de kommuner som besvarat enkäten. Twitter och Youtube används redan i fyra av tio kommuner och användningen har ökat rejält.
Uppgifterna framgår av Kommunförbundets enkät om användning av webbkommunikation och sociala medier. En fjärdedel av de kommuner som besvarat enkäten använder sig av Instagram, en tjänst som är avsedd för att sprida bilder och videon.

Kommun- och stadsdirektörer på sociala medier
Uppträder kommun- eller stadsdirektören i yrkesrollen på sociala medier?

2015-06-sociala-medier-kommundirektorer

– Mångfalden av sociala medier har ökat från år till år i kommunerna. Tjänsternas användning har blivit mångsidigare och målgrupper ökar. 15 procent av kommunerna twittrar i tjänsteuppdrag, exempelvis från fullmäktiges möten, säger Tony Hagerlund, webbkommunikationschef vid Kommunförbundet.

Kommunstorleken inverkar avsevärt på användningen av sociala medier – ju större kommun desto fler olika verktyg för sociala medier används. I städer med över 100 000 invånare används Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube och bloggar parallellt.

Av de kommuner som besvarat enkäten uppger 24 procent att den lokala kommundirektören använder sociala medier i sin yrkesroll. Mängden har hållits på samma nivå som i fjol. Oftast använder kommundirektörerna Facebook och Twitter.

Nästan hälften av kommunerna har redan utarbetat och knappt en fjärdedel planerar att utarbeta anvisningarv för hur sociala medier ska. En dryg tredjedel av kommunerna i enkäten har ordnat utbildning i sociala medier för personalen.

Kommunerna förnya sina webbplatser i större utsträckning än tidigare år. Hälften av dem som besvarat enkäten har i år förnyat eller håller på att förnya sitt intranät och 44 procent håller på att förnya sin officiella webbplats. Uppgraderingarna är sammantaget fler än tidigare.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *