Få kvinnor i toppen i kommunägda bolag

1.6.2017

Andelen kvinnor i ledande ställning i kommunägda bolag är klart lägre än t.ex. andelen kvinnor i kommunfullmäktige, visar en utredning som Statistikcentralen gjort. Samtidigt ökar antalet kommunägda bolag.

År 2015 var 34 procent av styrelsemedlemmarna i bolag med kommunal majoritet kvinnor. Av verkställande direktörer var knappt 24 procent kvinnor och av styrelseordförandena 16 procent. I styrelserna för mindre bolag är kvinnornas andel mindre än 30 procent. I statligt ägda bolag eller bolag med statlig majoritet var kvinnornas andel i styrelserna under samma år klart större än i de kommunala bolagen.

Siffrorna kommer från en rapport om kvinnors och mäns representation i den högsta ledningen i kommunägda bolag som Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet beställt av Statistikcentralen. Utredningen om fördelningen av ledande uppgifter enligt kön i bolag med kommunal majoritet är den första i sitt slag.

För utredningen undersökte Statistikcentralen år 2015 den högsta ledningen i sammanlagt 1 716 kommunägda aktiebolag. Till den högsta ledningen räknas bolagets verkställande direktörer, ordförandena i styrelserna och styrelsemedlemmarna.

Andelen kvinnor i ledande uppgifter i bolag med kommunal majoritet är lägre än andelen kvinnor i kommunernas egna organ. Efter kommunalvalet våren 2017 finns 39 procent kvinnor i kommunfullmäktige. Å andra sidan finns det klart färre kvinnor i de allra högsta ledande uppgifterna i kommunen: Av ordförandena i kommunstyrelser var 26 procent och i kommunfullmäktige 28 procent kvinnor (2013). Av alla kommundirektörer var 18 procent kvinnor (2014).

Jämställdhetsperspektiv viktigt i den högsta ledningen i kommunägda bolag

I utredningen konstateras att det är viktigt att också i fortsättningen undersöka könsfördelningen regelbundet. På det sättet kan man följa jämställdhetssituationen och dess förändringar i kommunala bolag.

Antalet kommunägda bolag har ökat under senare tid.

Det är särskilt viktigt att följa hur omorganiseringen av kommunernas och landskapens funktioner påverkar maktfördelningen och genomförandet av jämställdhet i kommuner och landskap.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här