Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män. Vänsterförbundet fördubblade sitt antal mandat från 3 till 6, medan SFP minskade sitt antal platser med 3.

Inför den kommande fyraårsperioden ser mandatfördelningen i Folktinget ut enligt följande:

Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.

Att SFP får tre färre mandat trots att partiet gjorde ett gott kommunalval förklarar biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström med bl.a. att antalet mandat till Åland utökats från 5 till 7.

Ett parti som gått framåt och fördubblat sina platser från 3 till 6 är Vänsterförbundet.

– Vänsterförbundet gjorde ett mycket gott val i Åboland och Li Andersson drog in många svenskspråkiga röster där. Det har säkert påverkat, säger Grundström.

Mandatfördelningen har bestämts på basen av antalet röster i kommunalvalet som getts till partiernas svenskspråkiga kandidater. Partierna har ställt upp kandidater till Folktinget på så kallade långa listor distriktsvis i den ordning som de vill att kandidaterna ska beaktas vid mandatfördelningen.  Li Andersson kommer inte själv att sitta med i Folktinget, men eftersom hon är en svenskspråkig kandidat räknades alla hennes röster i kommunalvalet partiet till godo.

Svenska kandidater är de kommunalvalskandidater som i befolkningsdatasystemet angett svenska som sitt modersmål, men utöver det kan partierna begära att också andra kommunalvalskandidater ska räknas med som svenska kandidater.

I Helsingfors gjorde Samlingspartiet ett mycket bra val och borgmästarkandidaten Jan Vapaavuori drog in över 29 000 röster. Trots det tappar Samlingspartiet två platser i Folktinget. Det här beror på att Vapaavuori inte är registrerad som svenskspråkig och partiet har inte heller  gjort en framställning till Folktinget om att Vapaavuori ska räknas med som svensk kandidat i fördelningen av mandaten.

Överlag bedömer Grundström ändå inte att förändringarna i styrkeförhållandena mellan partierna är särskilt stora jämfört med 2012.  Det nya Folktinget samlas till session i Hangö 12-13.5.

– Vi ser fram emot en intressant allmänpolitisk debatt med tanke på svenskans ställning i Finland just nu, säger Grundström.

De invalda folktingsledamöterna hittar du på Folktingets webbplats, www.folktinget.fi/sv/organisationen/folktingsledamoterna/

Läs också: Ett val i kulisserna

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *