​Så kom dagen V, alltså valdagen. Stämningen var spänd på lokalavdelningens valvaka den 28 oktober 2012. För egen del gick valet bra. Jag fick ett rätt högt röstetal och blev som 18-åring invald i Jakobstads stadsfullmäktige, där jag representerar Socialdemokraterna.
Valkampanjen hade varit lång och tung. Det gällde att synas och prata politik med både ung och gammal. God hjälp på slutspurten fick jag av några kända veteranpolitiker. Att jag medverkade i en valdebatt på Yle Fem kanske också höjde profilen.
Kort efter valdagen inleddes förhandlingarna mellan partierna om nämndplatserna. Efter mycket förhandlande fick även jag betydelsefulla platser. Jag blev ledamot i bildningsnämnden och svenska skolsektionen, platser som jag redan före valet tyckte att skulle passa mig som ung studerande.

Det tog en stund för mig att bli van med rollen som abiturient och förtroendevald. På våra geografilektioner används en aningen föråldrad världskarta, så på en lektion sade geografiläraren åt klassen med ett leende: ”Det skulle vara bra om kartan förnyades. Kanske någon skulle föreslå att den byts ut, ’harkel’. Någon som kanske kommer att sitta i bildningsnämnden, ’harkel’.”
Uppdraget som kommunal förtroendevald påverkade även min ”penkkis”. I Jakobstad firar vi abiturienter att skrivningarna är över genom att ropa hejdlöst och kasta godis från lastbilsflak medan lastbilarna tar oss runt i staden. Men plikten som förtroendevald kallade. Jag blev tvungen att stiga av i förtid för att hinna delta på ett intervjutillfälle för sökande till rektorstjänsten på högstadiet. Det var en utmaning att från ungdomligt firande hastigt övergå till att ställa adekvata frågor till de sökande.

Starten i bildningsnämnden har varit tuff, men oerhört intressant. Vi har fått tackla många viktiga och svårbeslutade ärenden, till exempel att hitta tillfälliga lokaler för språkbadsskolan som kommer att renoveras. En omtalad lösning skulle kunna vara att flytta de finsk- och svenskspråkiga gymnasierna under samma tak och därmed frigöra lokaler. Argument som talar för är bland annat att eleverna skulle få en naturlig miljö för att lära sig det andra inhemska språket och få ett större kursutbud. Framförallt skulle man undvika en baracklösning för språkbadsskolan.
Ett ärende som jag själv fört fram är att alla gymnasieelever borde få en tillämpad kurs tillgodo för körkortsundervisningen. Ett initiativ som varit uppskattat och som visar att det är viktigt att alla åldersgrupper är representerade i kommunalpolitiken.
I kommunalpolitiken kommer ärendena nära de människor som berörs. Det innebär ett stort ansvar, men på samma gång en möjlighet att få påverka och utveckla ens hemkommun.
”Politik är att vilja”. Det sade Sveriges statsminister Olof Palme när han ombads sammanfatta politikens mening.

Jacob Storbjörk
är fullmäktige
ledamot för SDP 
i Jakobstad.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *