Raseborg – en stad i förändring

Foto: Lina Enlund
Foto: Lina Enlund
23.5.2017

Raseborg är på väg in i en ny fas, säger stadens utvecklingschef Fredrika Åkerö. För henne har förändring blivit ett normaltillstånd.

Text: Niclas Erlin  Foto: Lina Enlund

Med kanslier som verkar i tillfälliga lokaler, pågående åtgärdsprogram för att stärka ekonomin, flera unga nyinvalda i fullmäktige och pågående rekrytering av ny stadsdirektör kan man säga att Raseborg befinner sig i ett dynamiskt skede.

Fredrika Åkerö som sedan årsskiftet axlar rollen som stadens första utvecklingschef konstaterar att det egentligen rört på sig ända sedan Pojo, Karis och Ekenäs gick ihop år 2009.

– När vi grundade Raseborg sade vi att det tar tio år att skapa en ny stad. Nu känns det som om vi fått igång allt och att det är dags att förnya sig.

Åkerö konstaterar att ”Raseborg version 2.0” nu håller på att ta form.

– En kommun blir aldrig färdig. Vi ska tackla alla de yttre reformerna och samtidigt ska vi ta hand om de inre förändringarna.

En stor del av stadens anställda jobbar på tillfälliga adresser i väntan på att huvudbyggnaden på Ekåsenområdet strax utanför Ekenäs centrum om något år ska stå färdig, i nyrenoverat skick.

Till de inre omställningarna hör också programmet ”Raseborg 2020” som styr ekonomin in på en sund kurs och som genomsyrar allt arbete i staden.

Avdelningen söker sin form

Fredrika Åkerö intygar att de anställda verkligen står i för att göra ett gott jobb.

Själv har hon en fullspäckad kalender. För henne gäller det nu att få den nya stadsutvecklingsavdelningen att fungera så effektivt som möjligt.

Enheten som hon leder består av nio personer och förväntningarna på den är stora. Under dess vingar finns såväl turism och information som kultur, näringslivsfrågor, skärgårdsfrågor, kollektivtrafik och intressebevakning.

– Det är väldigt brett. Nu gäller det att bygga upp en helhet som är realistisk.

– Mycket beror på hur tuff jag vågar vara, säger Åkerö och förklarar att det handlar om att navigera mellan möjligheter och begränsningar.

Åkerö har en ordinarie tjänst som ungdomssekreterare och är formellt omplacerad för att under två års tid sköta sitt nya uppdrag.

Förändring inget självändamål

Fredrika Åkerö, 33 år, var länge förtroendevald på ett SFP-mandat. Hon valdes första gången in i fullmäktige hösten 2004 i dåvarande Karis stad. Några år senare inleddes diskussionerna om en kommunsammanslagning i Västnyland och sedan dess har det rullat på.

– För mig känns det som om förändring är ett permanent tillstånd.

Samtidigt säger Åkerö att allt ska ha ett syfte. Omställningarna får inte bli ett självändamål.

Till exempel ställer hon sig avvaktande till en fusion med grannstaden Hangö, en idé som avgående stadsdirektören Tom Simola kastat fram i avskedsintervjuer i radio och press.

– Det skulle vara en annan sak om det fanns en positiv inställning hos båda parterna, men en sådan saknas just nu. Vi har redan ett gott samarbete med Hangö inom många olika sektorer.

Läs också intervjun med de nyinvalda fullmäktigeledamöterna Sandra Ahtola och Johan Kvarnström

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här