Länge talade man om elva, det senaste budet är tolv självstyrande områden som social- och hälsovårdsministeriet kommer att föreslå. Tillsammans med finansministeriet meddelade man på fredagen att ett förslag till indelning i områden går på en bred remissrunda i november.

Under oktober fortsätter expertgruppen under Tuomas Pöystis ledning med beredningen. Regeringens förslag överlåts till riksdagen om ett år, i oktober 2016. Riksdagen fastställer antalet självstyrande områden och stiftar lagarna om självstyre.

Uppgiften om elva områden baserar sig enligt Kuntalehti på direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkkis tal på Hälsoakademin i tisdags. Hon leder den tjänstemannagrupp som förbereder reformen på social- och hälsovårdsministeriet. Pulkki har senare dementerat uppgiften som läckte ut i förtid. Initierade källor säger att det handlar om tolv eller eventuellt flera områden. Det torde inte betyda någon förändring för de tvåspråkiga kommunernas del.

Då landet delas upp i regioner räknar nu partierna ut hur deras understöd skulle se ut i de nya regionala fullmäktigena. Huvudregeln har varit att centern vinner på att få flera områden, Samlingspartiet på att få färre. Bara om landskapet Österbotten utgör ett område når SFP upp till cirka 50 procent av andelen svenskspråkiga, Om resultatet blir gamla Vasa län ligger procenten kring 20.

Partistyrelsen diskuterar först

Regeringen har meddelat att man kommer att besluta om antalet vårdområden under oktober. Tidningen Suomenmaa skriver på tisdagen att regeringen antagligen inte kommer att ta ett beslut före centerns partistyrelse behandlat frågan. Partistyrelsen sammanträder torsdagen 22 oktober.

Om olika områdesindelning har diskuterats de senaste månaderna. Kommuntorget publicerade fem olika alternativ, bland annat valdistrikten och de gamla länen. Du hittar dem här.

Efter att regeringen bestämt sig för antalet områden kommer kommunerna att ha tio veckor på sig att reagera, tiden går ut i januari nästa år.

Uppgifter finns om att åtminstone brand- och räddningsväsendet kommer att överföras till de nya självstyrda områdena från början. Vad gäller övrig regionförvaltning och yrkesutbildning ska besluten tas senare, efter årsskiftet. En massiv beredning av den statliga förvaltningen väntar på att anpassas till vårdområdesindelningen.

Avvik inte från valdistrikten!

En fråga som måste lösas är hur man undviker att de nya självstyrande områdena och valdistrikten avviker från varandra. I dag har vi tolv valdistrikt i Finland, förutom Åland.

Lauri Tarasti som är expert på vallagen skrev i allmänhetens spalt  i söndagens Helsingin Sanomat att vårdområdena inte bör avvika från valdistrikten. Frågan är ytterst aktuell eftersom en ändring av grundlagen är under behandling i riksdagen. Lagen ska skrivas om så att valdistrikten i samband med riksdagsval minskar till 9-12 distrikt.

”Därför måste vi undvika sådana lösningar där en riksdagsledamot från ett valdistrikt måste företräda två eller flera vårdområden – eller såna lösningar där ett vårdområde delar upp ett valdistrikt i två eller flera områden, skriver Tarasti.

Kommunförbundets vice VD Timo Kietäväinen stöder Tarastis åsikt och anser också att vårdområdenas gränser kunde vara de samma som valdistriktens. Men Kommunförbundet kommer inte att ta ställning till antalet vårdområden, säger han till Suomenmaa.

 -Det är ett politiskt beslut. Vi understryker att man bör skapa en självstyrelsemodell som kan överleva under en längre period. Vi behöver fungerande helheter, säger Kietäväinen i Suomenmaa.

För de tvåspråkiga regionerna är det intressant att Kietäväinen framhåller att gränskommuner ska ha möjlighet att flytta från ett område till ett annat.

Artikeln har uppdaterats 16.10.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *