Strax före påsk godkände regeringen ett alldeles nytt instrumetn för att styra och kontrollera den offentliga ekonomin, skriver Susanna Ginman i HBL:s ledare 7.4. Ingen offentlig diskussion har förts och planen ska inte godkännas av riksdagen.

Det handlar om ett instrument för den offentliga ekonomin. Nästa regering ska ge planen ett politiskt innehåll men de tekniska ramarna finns redan. En ny plan för de följande fyra åren ska godkännas varje år. När den nya regeringen har tillträtt ska planen få ett mera politiskt innehåll, den nuvarande är teknisk.

HBL skriver: ”Sedan 1990-talet har vi tillämpat rambudgetering, men den gäller enbart statsekonomin. I det nya instrumentet ingår förutom statens finanser också kommunernas och de lagstadgade pensionsskyddsanstalterna och andra socialskyddsfonder. Planen är ett svar på EU-krav om en bättre kontroll över de offentliga finanserna men samma sak har efterlyst också nationellt.

Den nya planen ska förhindra staten – regeringen och ministerierna – att ge kommunerna nya uppgifter utan att bry sig om hur de klarar av dem. Visserligen får kommunerna statsandelar, men de täcker bara en del av utgifterna. Resten ska kommunalskatten täcka. Kommunernas skattesatser varierar stort och dessvärre innebär en hög kommunalskatt inte automatiskt en god servicenivå. Ofta är det precis tvärtom. Kommunernas ekonomi är under hård press och deras skuldsättning har ökat. Därför är kommunerna nöjda med det nya styrinstrumentet.”

Regeringen kommer nu att ha ett klarare ansvar för att kommunerna klarar av att sköta de uppgifter de har. Och som vanligt är det jättebråttom. Det politiska innehållet ska vara klarat i augusti. Professor Matti Wiberg har befarat att det i praktiken kommer att vara finansministeriets högsta tjänstemän som styr processen.
”Det är i så fall ett stort demokratiskt bekymmer. Redan rambudgeteringen innebar i praktiken att riksdagens makt över statsfinanserna de facto kringskars. Det man vinner med ett utgiftstak förlorar man i demokratisk påverkan och ansvarstagande. Då blir det lätt att vara populist.”

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *