Det talas mycket om digitalisering. Det är ett av svaren på hur produktiviteten skall öka, så att vi i framtiden skall tillgodose allt fler behov på nätet. Problemet som man inte får bortse ifrån är att den digitala klyftan i samhället krymper långsamt, och att den inte försvinner som man kanske tidigare trott.

Kommunerna har en viktig roll att nå också dem som sällan eller aldrig använder Internet. Det handlar om demokrati och deltagande när man uppmuntrar fler till att våga och vilja använda internet.

Inspiration

Vårt systerförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, har givit ut en inspirationsbok om digital delaktighet.

Statistik visar att det är framförallt äldre som fortfarande är de som är minst digitala, men det kan också vara t.ex. nyanlända eller lågutbildade. Vi får dock inte automatiskt tro att alla välutbildade och höginkomsttagare är digitalt delaktiga, det finns utanföskap även i dessa grupper. Därför fungerar det inte med bara ett sätt att höja den digitala kompetensen hos medborgarna.

Det nordiska projektet Inkludera Flera och det nationella nätverket InkluderaFlera arbetar för att göra den digitala vardagen tillgänglig för alla i samhället.

Kommunmarknaden i september presenterar forskare från Åbo Akademi en ny undersökning om användningen av Internet bland äldre i Svenskfinland.

 

 

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *