I samarbetet med personer och grupper som berörs av extremistiskt våld spelar det muslimska samfundet en viktig roll.

Frågan om våldsam extremism har diskuterats mycket inom de muslimska kretsarna i Finland. En av organisationerna som deltar i det kommunala nätverket mot extremistiskt våld är föreningen Nuoret muslimit (Unga muslimer), som sysslar med ungdomsarbete på gräsrotsnivå.

– Det förebyggande arbetet borde utgå från och fokusera på samfundet. Problemet borde varken förminskas eller förstoras, säger informatören Hunderra Assefa.

Föreningen drivs av unga vuxna muslimer och innefattar bland annat idrottsverksamhet en gång i veckan. I samband med den fysiska aktiviteten har ungdomarna också möjlighet att prata om sådant de grubblar på.

Assefa berättar att den muslimska ungdomsorganisationen inte har stött på unga som funderat på att gå med i Isis.

De som har skumma intentioner döljer vanligen att de har tänkt resa både för samfundet och för sina närmaste för att försäkra sig om att de kommer iväg.

– Det kan komma ett samtal från gränsen: Nu är jag här!

”En enda är för mycket”

Likt Kristina Westerholm vid Helsingfors stad och Jari Taponen vid Helsingforspolisen understryker Assefa att det inte går att veta vad alla de som rest till Syrien gjort där. Han ser det emellertid som beklagligt att vissa åkt iväg för att medverka i olagligheter.

– En enda person som reser för att delta i gärningar som står i strid med den islamiska traditionen är för mycket, säger Assefa.

Samtidigt påpekar han att sättet på vilket våldsam extremism inom islamiska kretsar har behandlats i medierna är problematiskt. Oförsiktiga uttalanden kan vara svåra att korrigera i efterhand.

– Det är fråga om ett marginellt problem som har blåst upp. De flesta inom vårt samfund lever helt normala liv, studerar och jobbar precis som vanligt, säger Assefa.

Isis-nyheternas inverkan syns i form av hårdnade attityder mot islam i diskussionerna på nätet.

Assefa ser det som väldigt viktigt att muslimska organisationer har en aktiv roll i arbetet med att förebygga våldsam extremism. Själv sitter han med i ett Exit-program, med fokus på extremgrupper som utnyttjar den islamiska narrativen.

Nuoret muslimit har hittills främst varit aktiva inom huvudstadsregionen. Under våren kommer verksamheten att sprida sig till Tammerfors. Största delen av medlemmarna är muslimer, men det är inget krav för att få delta.

Föreningen samarbetar också med en rad icke-muslimska instanser, som Finlands röda kors.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *