Nu om någonsin behöver den svenska minoriteten starka allianser och nya nätverk. Riksdagsledamöterna Mats Nylund (SFP) och  Maarit Feldt-Ranta(SDP), talar sig varma för en bredare svensk intressebevakning i politiska frågor.

– Svenskfinland kan inte längre hänga upp sin intressebevakning på en enda aktör. För att nå resultat måste vi bli vänner också med sannfinländare, centerpartister och samlingspartister. Den svenska interssebevakningen behöver en politisk diversitet. Givetvis ska vi i Svenskfinland samarbeta med varandra, men vi måste också bygga nätverk med den övriga 95 procenten. Det är den som bestämmer, sade Feldt-Ranta på Kommunförbundets svenska träff på onsdagen.

Feldt-Ranta är medlem i Kommunförbundets styrelse. Hon fick medhåll av ordförande i Kommunförbundets svenska delegation, riksdagsledamot Mats Nylund (SFP).

– Nu är Svenskfinland i opposition, konstaterade Nylund dystert och noterade att samtliga närvarande i  delegationsmötet var representanter för oppositionspartierna.

– Här finns inte en enda representant för de tre regeringspartierna, sade Nylund.

Både Feldt-Ranta och Nylund hoppades att fler riksdagspartier ska delta och engagera sig i de rundabordssamtal som Folktinget ordnar i riksdagen kring så kallade svenska frågor. Men det behövs mer än så.

– Rundabordssamtalen är trevliga tillställningar, men jag upplever att de andra partierna inte riktigt förbinder sig att driva de svenska frågorna vidare, sade Nylund.

Björn Månsson (SFP), medlem i Kommunförbundets svenska delegation, påpekade att det är svårt, för att inte säga omöjligt, för oppositionspartierna att få igenom  ändringar i regeringens propositioner.

– I sakfrågor har oppositionspartierna en roll. Men när det handlar om pengar och anslag är oppositionens inflytande lika med noll, säger Mats Nylund.

Kommunförbundets svenska direktör Kristina Wikberg konstaterade att en del av den svenska intressebevakningen kan skötas via Kommunförbundet.

– Kommunförbundets politiska inflytande har ju inte minskat, sade Wikberg och påpekade att  Kommunförbundets sakkunniga är med i så gott som alla lagberedningar som berör kommunsektorn.

Ulf Steman (SFP), medlem i Kommunförbundets fullmäktige och gruppordförande för SFP:s fullmäktigegrupp, önskade att den Svenska delegationen aktiverar sig som svensk intressebevakare.

– Vi behöver en dialog och regelbundna träffar för att få vår röst hörd, sade Stenman.

Sven Grankulla (KD), medlem i Kommunförbundets fullmäktige och KD:s gruppordförande i förbundet, konstaterade att finlandssvenskarna ensamma inte räcker till.

– Vi måste förbättra våra kontakter till den finskspråkiga majoriteten och vi måste bygga upp ett förtroende.

Fullmäktigemedlem Anders Walls (SFP) betonade samarbetet kommunerna emellan.

–  När statsmakten ber om kommunernas utlåtanden kunde vi samarbeta för att på så sätt få en starkare finlandssvensk röst, föreslog Walls.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *