I Kristinestad har föreningen Medborgarforum – Kansalaisfoorumi arbetat fram en modell som ska göra medborgare mer delaktiga 
i den egna kommunen. Kommunfusioner är inget alternativ. 
I stället ska medborgarnas påverkningsmöjligheter utökas.

I den södra utkanten av Österbotten ligger Kristinestad. Kommunfusioner är inget obekant här. Det upplevde ortsborna redan 1973 då de närliggande kommunerna Lappfjärd, Tjöck och Sideby slogs samman med Kristinestad. Över 40 år senare är diskussionen om kommunsammanslagningar återuppväckt. I ett förslag till en ny indelning av de österbottniska kommunerna föreslås Kristinestad bli en del av Vasa.

Men det är nu som pensionerade chefredaktören Dennis Rundt i Kristinestad drar i bromsen och för diskussionen 
i en helt annan riktning.

– Nu ska vi glömma konstruktionen om nya Vasa. Det är bara spekulationer och vi slösar massa tid på att diskutera det. Ingenstans har en fusion lett till något bättre. Om ekvationen Kristinestad och kommunreform ska bli till något sätter vi allt snack om fusioner åt sidan, säger Rundt.

Då kommunerna kring Kristinestad slogs samman med staden skedde gradvis en centralisering inom den nya kommunen. Sedan dess har det mesta koncentrerats från byarna till Kristinestad och såväl fysiskt som mentalt har kommuninvånarna vant sig vid att kommunens beslut fattas innanför rådhusets väggar. Invånarna i Kristinestad har anpassat sig till ett klimat där man inte lägger sig i och det har lett till en passivisering.

– För mig är demokrati lika med medborgarnas möjlighet att påverka och delaktighet i beslutsfattandet. I byarna känner man bäst till människornas behov och det är till byarna, till de små samhällena som beslutsfattande och budgetmakten ska delegeras, säger Rundt.

 ”På varsitt håll”

På Kristinestads snötäckta gator är det få som känner att de kan påverka i sin kommun. Två kvinnor i 60-årsåldern är ense om att språket är ett hinder för medborgarnas möjligheter att påverka. De vill vara anonyma.

– Det känns som svenskspråkiga och finskspråkiga håller på med sitt på varsitt håll utan att veta vad den andra gör. Det är frågan om olika viljor.

Uppför torget i Kristinestad pustar en äldre man som också vill vara anonym. Han har bott 
i staden hela sitt liv.

– Möjlighet att påverka? Här menar du? Nej, det tycker jag inte. Och så har det varit åtminstone sedan 1950-talet.

 Budgetmakt viktigt

Den nybildade föreningen 
Medborgarforum strävar efter att främja medborgardelaktighet. Medborgarforum, där Dennis Rundt är ordförande, har arbetat fram en modell som ska säkra medborgarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet i den egna kommunen. För att trygga demokratin och medborgarnas möjligheter att påverka inrättas så kallade delaktighetsnämnder i de före detta primärkommunerna.

Invånarna inom ett visst röstningsområde väljer vem som sitter i delaktighetsnämnden och sammansättningen kan bekräftas av stadsfullmäktige. Nämndens medlemmar ska inte väljas i samband med kommunalvalet, utan 
i ett särskilt direkt val.

Delaktighetsnämnderna underordnas ett eller flera stadsfullmäktigeutskott och fungerar i enlighet med den kommunala förvaltningsstadgan. Och det viktigaste attributet: stadsfullmäktige delegerar budgetmakt åt delaktighetsnämnderna. Utan egen budget uteblir det egna ansvaret och nämnden blir i stället en diskussionsklubb som inte kan fatta verkliga beslut.

Det ska inte finnas några begränsningar för vilka ärenden delaktighetsnämnderna kan ha hand om. Dessutom ska det finnas möjlighet för nämnderna att ingå avtal om olika tjänster med lokala privata aktörer.

– Det är så himla lätt att vara missnöjd när man inte behöver ta något ansvar för besluten. När man själv hamnar att ta ansvar måste man fundera och överväga vilka beslut som är vettigast.

Vill sprida modell

I kommunutredningen för Vasaregionen föreslås att närfullmäktigen grundas i de nuvarande kommunerna. Dennis Rundt tror inte alls på idén och kallar det för kosmetika och snömos.

– Det är en skymf mot allt som heter nära om ett fullmäktige förminskas och förlorar sin makt och ställning. I det nya Vasa skulle Kristinestad i så fall ha ett närfullmäktige som är mindre än nuvarande stadsfullmäktige. På vilket sätt är det nära? Den ekvationen går inte ihop.

Medborgarforums modell om medborgarnas delaktighet beaktades inte i kommunutredningen för Vasaregionen. Men Rundts förhoppning är att kunna sprida modellen i hela Finland.

– Optimisten i mig engagerar mig i dessa frågor. Invånarna måste ges större delaktighet och möjlighet att påverka. Där finns styrkan och förnuftet.

PATRICK STENBACKA

 

Läs också:

Andra former av deltagande behövs

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *