Nästan hälften av kommunernas uppgifter förs över till de nya självstyrande områdena då de tar över ansvaret för social- och hälsovården. Utöver dessa uppgifter kommer områdena få ansvar för bl.a räddningsväsendet och regionala utvecklingsfrågor.

Självstyrande områdenas uppgifter:

2015-11-omradevapen-mini Regional demokrati, delaktighet och inflytande
2015-11-omradevapen-mini Social service, bl.a.
 • socialarbete och social handledning
 • social rehabilitering
 • familjearbete
 • hemservice och hemvård
 • stöd för närståendevård
 • boendeservice
 • institutionsvård
 • service som stöder rörlighet
 • missbrukar- och mentalvårdstjänster
 • uppfostrings- och familjerådgivning
 • övervakning av umgänge mellan barn och vuxna
 • handikappservice
 • specialomsorger om utvecklingsstörda
 • utkomststöd
 • barnskydd
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • faderskapsutredningar
 • tryggande av underhållsbidrag för barn
 • adoptionsrådgivning
 • medling i familjefrågor
 • medling som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt
 • familjevård, stöd för närståendevård
 • uppgifter med anknytning till integration
2015-11-omradevapen-mini Hälsovårdstjänster, bl.a.
 • hälsocentraler
 • hälsorådgivning och hälsoundersökningar
 • rådgivningar
 • screening
 • vaccinering
 • mun- och tandvård
 • skolhälsovård
 • studerandehälsovård
 • företagshälsovård
 • miljö- och hälsoskydd
 • sjukvård
 • hemsjukvård
 • mun- och tandvård
 • mentalvårdsarbete
 • alkohol- och drogarbete
 • medicinsk rehabilitering
2015-11-omradevapen-mini Brand- och räddningsväsendet
2015-11-omradevapen-mini Landskapsförbundens uppgifter
2015-11-omradevapen-mini Övriga uppgifter
 • en del av NTM-centralernas uppgifter
 • eventuellt miljö- och hälsoskyddet
 • regionförvaltningens roll ännu öppen

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *