Minskningen av kommunernas uppgifter måste stödas via lagstiftning, annars blir regeringens löfte om miljardinbesparingen i kommunerna inte bestående. Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Kietäväinen kräver att lagstiftningen som gäller de kommunala tjänsterna ses över systematiskt.

–  Arbetet bör vara fortlöpande och inte handla om enskilda uppgifter, understryker Kietäväinen.

Enligt regeringsprogrammet ska minskningen av kommunernas lagstadgade uppgifter och skyldigheter ge besparingar på en miljard euro. Under valperioden ska kommunerna inte ges nya uppgifter om de inte finansieras fullt ut av staten.

– Besparingarna blir inte bestående om lagar inte stiftas utifrån ett nytt sätt att tänka och kostnaderna inte genomgår en oberoende utvärdering.

Avgörande är, enligt Kietäväinen, att regeringen och ministrarna verkligen förbinder sig till att uppfylla löftet till kommunerna.

– Det finns inte många uppgifter i kommunerna som helt kan slopas. Det viktiga är att det oväsentliga i olika uppgifter gallras bort och att smidiga förfaranden gör det möjligt att producera tjänster på ett ändamålsenligt och resultatrikt sätt, säger Kietäväinen.

I regeringsprogrammet finns skrivningar om ökad kommunal handlingsfrihet, försöksverksamhet och flexiblare behörighetsvillkor för personalen. Målen i regeringsprogrammet är i regel värda att stödjas, anser Kietäväinen.

– Nu måste vi säkerställa att flexibiliteten förverkligas. Hur stora besparingarna i kommunerna blir är beorende av lokala lösningar. Kommunerna bör få stöd i det här arbetet.

Enligt den så kallade finansieringsprincipen ska uppgifter som föreskrivits i lag anvisas tillräcklig finansiering.

– Kommunerna har dock ålagts allt fler uppgifter samtidigt som statsandelarna har skurits ner. Den kommunala ekonomin och kommuninvånarnas skattebörda är på gränsen till det omöjliga. Nu är det inte fråga om att slopa vissa onödiga uppgifter. Det är finansieringsprincipen, den kommunala ekonomin och de kommunala tjänsterna som  ligger i vågskålen, säger Kietäväinen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *