Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, C, anser att det är populism att prata om att kommundirektörernas löner borde sänkas när social- och hälsovården flyttas bort från kommunerna till landskapen och tar med sig en stor del av budgeten och de lagstadgade uppgifterna.

Enligt Vehviläinen kommer kommundirektörens jobb allt bli allt tuffare.

– När befolkningen åldras och man samtidigt borde öka sysselsättningen måste man verkligen kunna se sin egen kommun i ett nytt ljus, säger Vehviläinen.

– Jag tycker att kommundirektörerna har en viktig roll, men samtidigt kräver jag att kommundirektörerna visar prov på förändringsvilja. Det måste finnas en drive i kommunerna. Ingen kommun utvecklas långsiktigt av rena slumpen, säger Vehviläinen.

En ökad sysselsättning är avgörande för hur kommunerna ska klara sig i framtiden. Men också här står kommunerna inför en oviss framtid.

– Det är viktigt att man kan samarbeta lokalt mellan landskapen och kommunerna då landskapen övertar ansvaret för sysselsättnings- och företagartjänsterna.

Det är ändå ett faktum att alla kommuner inte kan vara eller blir tillväxtkommuner.

– Man måste kunna välja och våga prioritera. I strategin kan kommunen bestämma att i den här kommunen ser vi till att alla som bor här har det bra, att kommunen är ett tryggt område. Det är inte realistiskt att tro att alla kommuner mitt i allt lockar till sig nya företag som får ekonomin att växa. Det är utmanande att vara beslutsfattare i en kommun och fundera på vad man ska koncentrera sig på, säger Vehviläinen.

Vehviläinen hoppas att samarbetet mellan kommunerna och de kommande landskapen och hur de arbetar för hälsa och välvärd ska bli en kommunalvalsfråga. Hon tror också att bildningen blir ett valtema.

– Eftersom bildning och livskraft är vikta frågor i kommunalvalet hoppas jag att många unga och med företagarbakgrund ställer upp som kandidater i kommunalvalet.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *