Den förlängda förhandsröstningsperioden, att valdagen är i juni och det allmänna smittläget gör att folk inte väntar till 13.6, tror valforskaren Sami Borg.

Det finns exceptionellt gott om tid att förhandsrösta i detta kommunalval. Den två veckor långa förhandsröstningsperioden slutar den 8 juni. Valforskaren och universitetslektorn vid Tammerfors universitet Sami Borg säger att det är sannolikt att antalet förhandsröster överstiger det som ges på själva valdagen.

– Den uppskattningen påverkas av att förhandsröstningstiden förlängdes till två veckor, men också att själva valdagen, 13.6, är på en söndag i juni. Det ökar förhandsröstningens popularitet. I kommunalvalet kommer sannolikt att ges ett rekordstort antal förhandsröster.

Smittläget påverkar

I kommunalvalet 2017 var valdeltagandet 58,9 procent. 26,6 procent av väljarna röstade på förhand.

Förhandsröstningens popularitet syntes i förra riksdagsvalet. Då var första gången som antalet förhandsröster översteg antalet röster på själva valdagen, säger Borg.

Han spekulerar att eftersom coronaviruset fortfarande sprids så kommer förhandsrösternas antal med stor sannolikhet att öka i jämförelse med valdagens röster.

Borg förutspår att valdeltagande i detta kommunalval kommer att vara nära förra kommunalvalets knappa 59 procent.

– Vissa befolkningsgruppers röstningsaktivitet har piggnat till, bedömer Borg utgående från förra riksdagsvalet.

Pandemin dominerade i mars

Riksdagen beslöt alltså i mars att flytta valdagen med ett par månader, från april till juni. Nu när förhandsröstningen kommit igång säger Borg att beslutet har gjort gott för kommunalvalet.

– Nu har man åtminstone i viss utsträckning kommit åt att diskutera frågor som man borde diskutera, det vill säga kommunernas uppgifter, ekonomi och till exempel strukturella förändringar. I mars var vi fortfarande i den situationen att man inte diskuterade annat än coronan.

Beslutet att flytta valet kritiserades också, men enligt Borg var senareläggningen motiverad.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis artikel.

Så många förhandsröster hade lagts 28.5 klockan 9 i de tvåspråkiga kommunerna

 • Hela landet: 237 808 röster, 5,3 procent av alla röstberättigade
 • Kareby: 1 663 röster, 4,5 procent
 • Kaskö: 117 röster, 10,8 procent
 • Vasa: 2 732 röster, 5,0 procent
 • Jakobstad: 654 röster, 4,3 procent
 • Korsholm: 556 röster, 3,7 procent
 • Korsnäs: 36 röster, 2,1 procent
 • Kristinestad: 297 röster, 5,5 procent
 • Kronoby: 315 röster, 6,2 procent
 • Larsmo: 165 röster, 4,5 procent
 • Malax: 177 röster, 4,0 procent
 • Nykarleby: 293 röster, 5,0 procent
 • Närpes: 310 röster, 4,1 procent
 • Pedersöre: 297 röster, 3,7 procent
 • Vörå: 233 röster, 4,6 procent
 • Borgå: 2 770 röster, 6,9 procent
 • Esbo: 10 639 röster, 4,7 procent
 • Grankulla: 704 röster, 9,0 procent
 • Hangö: 409 röster, 6,0 procent
 • Helsingfors: 29 336 röster, 5,4 procent
 • Kyrkslätt: 1 375 röster, 4,5 procent
 • Lappträsk: 75 röster, 3,5 procent
 • Lojo: 1 846 röster, 5,0 procent
 • Lovisa: 587 röster, 4,8 procent
 • Mörskom: 89 röster, 5,8 procent
 • Pyttis: 208 röster, 5,0 procent
 • Sibbo: 756 röster, 4,4 procent
 • Sjundeå: 198 röster, 4,1 procent
 • Vanda: 8 329 röster, 4,4 procent
 • Åbo: 10 306 röster, 6,3 procent
 • Kimitoön: 386 röster, 6,8 procent
 • Pargas: 766 röster, 6,2 procent
 • Raseborg: 825 röster, 3,6 procent
 • Ingå: 285 röster, 6,5 procent