– Förståelse för metropolområdet och målsättningar som man håller fast vid. Det önskar biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki (Gröna) av nästa regering.

Anni Sinnemäki är besviken över att regeringen slopade Centrumslingan. Initativet till den underjordiska järnvägen kom ju från staten.

– Regeringen har drivit in i en situation där det är ytterst svårt att ta beslut. Det blir besvärligt för kommunerna om man inte kan lita på att statens planer håller eller om planerna är luddiga.

Sinnemäki är biträdande stadsdirektör för stadsplanering och fastighetsfrågor i Helsingfors sedan januari. Tidigare ministerns, partiordförandens och riksdagsledamotens perspektiv är nu huvudstadens. Hon är inte den enda som är besviken på nuvarande regerings oförmåga att föra ärenden framåt.

– Men det är aldrig bra att tvinga fram beslut om det saknas förutsättning, konstaterar Sinnemäki då hon tittar ut över ett vårvintrigt Salutorg från sitt arbetsrum.

– ”Det är aldrig bra att tvinga fram beslut om det saknas förutsättning”

Det blev inte heller någon metropolförvaltning, också det en besvikelse. De Gröna har ju länge förespråkat en stark gemensam förvaltning eller kommunsammanslagningar i huvudstadsregionen.

Men Sinnemäki säger att vi ändå måste inse hur mycket samarbete som redan finns mellan kommunerna i huvudstadsregionen. Trots avsaknaden av en gemensam linje och oklara signaler från statsmakten har mycket hänt.

Atmosfären och förståelsen för varandra är bättre än tidigare.

– Regionen är mera redo för samarbete än någonsin. Nu gäller det att fortsätta jobba och att hålla fast vid redan gjorda överenskommelser.

Vilken förvaltningsmodell som landet ska gå in för gällande vårdstrukturen avgörs av nästa regering. Om Centern vinner blir det antagligen en landskapsmodell.

– Jag föredrar en modell med direkta val, en demokratisk kontroll, säger Sinnemäki.

Hon har hunnit jobba i stadshuset två och en halv månader medan hennes motkandidat i valet av biträdande stadsdirektör hade suttit sex år i samma stol.

60-åriga diplom ingenjören Hannu Penttilä (SDP) fick se sig brädad av en grön, mycket yngre kvinna med humanistisk utbildning.

Anni Sinnemäki är beredd och konstaterar endast att hon vann i stadsfullmäktiges omröstning.

– Den som segrar i omröstningen blir vald och jag fick flest röster.

Om sin utbildning säger hon:

– Jag har en utmärkt bakgrund som minister och partiordförande. Och som biträdande stadsdirektör leder jag inte det dagliga praktiska arbetet, jag leder politiska processer.

”Som biträdande stadsdirektör leder jag inte det dagliga praktiska arbetet, jag leder politiska processer.”

För den korta perioden på två och ett halvt år hon är vald för, ser Sinnemäki som sin främsta uppgift att föra generalplanen vidare. Visionen för metropolen 2050 har nyss varit på utlåtanderunda.

– Det kom in massor av åsikter och flera riktigt intressanta. Invånarna är engagerade, till exempel kämpas ännu för Malms flygplats. Flygentusiasterna har fått ny luft under vingarna sedan två nämnder rekommenderat att verksamheten får fortsätta i Malm.

– Det är för sent att tänka på en fortsättning, Finavia har ju meddelat att de lämnar Malms flygfält första januari 2017. Staten har sålt byggnaderna till Helsingfors stad och staden bedriver inte flygverksamhet, säger Sinnemäki.

Fakta: Helsingfors generalplan

Hon säger att flygfältet är en fin plats också för bostäder kombinerade med friluftsområde. Exemplet Tempelhof i Berlin där man låtit bli att bygga bostäder på ett övergivet flygfält vinner inte gehör i Helsingfors som nu tar vara på varje möjlighet att bygga. Man räknar med att huvudstaden växer till 700 000 fram till 2030.

Nya bostäder byggs på helt nya områden men också där det kan knappas in på annat. En fråga som fått bland andra Automobilförbundet att se rött är generalplanens stadsboulevarder. Anni Sinnemäki talar varmt för att förvandla motorvägarna som löper in i staden till esplanader med något mindre utrymme för bilar men mera utrymme för bostäder.

– Huvudvägarna blir smalare vilket betyder att farten blir lägre. Vi ska satsa mera på kollektivtrafik och mindre på privatbilism, säger Sinnemäki.

Innerstaden blir större, sträcker sig längre medan motorvägarna avslutas tidigare. Innerstaden brer ut sig över större områden.

Samtidigt visar personbilstrafiken från kranskommunerna inte några tecken på att minska. Ändå vill den gröna stadsdirektören inte ha vägtullar som stoppar upp trafiken. Hon säger att satellituppföljning inte heller är bra – den strider mot integritetsskyddet.

– Vi måste ha ett system som är flexibelt och som påverkar människor att välja kollektivt. Vi ska satsa på metro, tåg och snabbspårvägar. Men vi behöver statens hjälp och jag hoppas på nästa regering.

Sinnemäki lyfter i synnerhet upp den så kallade Jokerlinjen som skulle löpa mellan Östra Centrum och Otnäs i Esbo. Beslut om linjen har inte tagits.

Hon tror inte att Centrumslingan är glömd för evigt och förmodar att Östmetron kommer – i sinom tid.

I generalplanen är ett honnörsord utfyllnadsbygge. Man vill täta till innerstaden och letar efter obebyggda områden, som till exempel stränderna på Skatudden och i gamla förorter som till exempel Kvarnbäcken.

Men inget tycks räcka till, 2 000 personer köar i dag för hyresbostäder med måttfull hyra. Trycket på innerstan är stort medan priserna på stora egnahemshus i omgivningen sjunker.

– Det viktigaste nu är att markplaneringen fortsätter i rask takt och att vi har tillräckligt med mark för att planera.

Anni Sinnemäki betonar hur viktigt det är att invånarna är med redan från början i planeringen. Då undviker man besvär och i värsta fall rättsprocesser som kan dra ut i tiotals år.

Då hon får frågan var hon trivs bäst i Helsingfors blir hon fundersam. Sinnemäki har bott på så många olika ställen; i Tölö, i Gräsviken, i Kronohagen och nu på Skatudden.

– Men något alldeles speciellt för Helsingfors är skärgården. Jag ser verkligen fram emot att Skanslandet och Kungsholmen, Sveaborgs småsyskon, öppnas för allmänheten. De är små diamanter som det moderna försvaret inte har intresse för och öarna kan således bli fritidsområden. I tiderna diskuterades också att försvarsmakten skulle dra sig bort från Sandhamn till förmån för bostäder.

– I dagens världspolitiska läge diskuteras det inte längre, säger Sinnemäki.

Nu ser hon på valrörelsen utan att själv delta.

– Jag hurrar på alla som ställer upp i val – det är demokratins bästa stund.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *