Sannfinländarna hade tvingat fram en omröstning om förtroendet för justitieministern.

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson fick ett stort stöd när riksdagen röstade om förtroendet för henne på fredag eftermiddag. Det var Sannfinländarna som föreslagit misstroende mot Henriksson för hur hon hanterat förberedelserna för kommunalvalet, och framskjutningen av valet till 13.6.

Partiet fick inte stöd i sin kritik mot Henriksson. Rösterna i riksdagen föll 103-66 till Henrikssons fördel.

Omröstningen föregicks av en ibland hätsk debatt, där Sannfinländarna beskyllde justitieministern för att ha vilsett finländarna genom att ha hållit fast vid det ursprungliga valdatumet 18.4 allt för länge. Partiet ansåg också att Henriksson och Justitieministeriet misslyckats i förberedelserna inför valet.

I debatten beskylldes Sannfinländarna för att sprida konspirationsteorier, då de antytt att det var politiska motiv som låg bakom det framskjutna valet.

Anna-Maja Henriksson påpekade att diskussionen om valet hela tiden förts med samtliga partiers partisekreterare, och att alla varit informerade om att det funnits olösta frågor kring hur säkert det vore att förrätta ett kommunalval i april.

Flera riksdagsledamöter påpekade att i grundlagsutskottet, som förordat framskjutningen av valet, sitter också sannfinländare och utskottet var enigt i sitt betänkande.

I Yles intervju efter omröstningen tackade Henriksson för förtroendet.

– Jag ska fortsätta göra mitt bästa för finländarna och hoppas kunna göra det i något lugnare tecken. De senaste veckorna har varit tunga.

Av debatten i riksdagen drog Henriksson slutsatsen att Sannfinländarna inte är medvetna om situationens allvar. Kommunalvalet hade tekniskt sett gått att ordna i april, men givet smittoläget hade det inte varit klokt.

– Jag oroar mig för påståenden om att valet skulle vara stulet. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att Sannfinländarna vill politisera frågan och att man tagit modell av Donald Trump.

Sannfinländarnas argument är en efterkonstruktion som partiet fattat beslut om redan tidigt, sa Henriksson och hänvisade till ett telefonsamtal hon haft med partiordförande Jussi Halla-aho.

– När jag för tre veckor sedan informerades av THL om pandemiläget ville jag själv informera partierna om saken. Då jag pratade med Halla-aho i telefon sa han att det får allvarliga följder om valet skjuts fram.

Henriksson sa också i Yles intervju att hon under se senaste veckorna blivit en måltavla för oppositionen men att stödet och de uppmuntrande orden i riksdagen gladde.