Skrällseger för De gröna och Vänsterförbundet. Tillbakagång för Sannfinländarna. Kommunforskaren Siv Sandberg betecknar kommunalvalet som ett förändringsval där de etablerade partierna tappar terräng och de mindre partierna växer.

– Kommunalvalet brukar i allmänhet innebära endast små förskjutningar i maktfördelningen. Men i år gick det tvärtom. De gröna och Vänsterförbundet ökar sitt understöd medan Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Centern är på tillbakagång.

De gröna växer framför allt i  ständerna. Partiet ökar sitt understöd med 100 000 röster till 12,4 procent, vilket ger 536 fullmäktigeplatser. Trots skrällsegern får De gröna färre fullmäktigeplatser än valets stora förlorare Sannfinländarna som tappar ca 300 000 röster. Sannfinländarna krymper till 8,8 procent, men får det oaktat 769 fullmäktigeplatser.

– Orsaken till De grönas framgång är att partiet lyckades mobilisera sina väljare, men också locka till sig nya väljare av framför allt Samlingspartiet och Socialdemokraterna, säger Sandberg.

De grönas svaghet är att de misslyckats i att etablera sig i hela landet.

– I Österbotten är de representerade bara i Jakobstad och Vasa, påpekar Sandberg. Men den gröna ”geografiska spridningsprocessen” har startat. Framgången i till exempel Borgå är ett tecken på detta.

De Gröna fördubblar sina fullmäktigeplatser i Borgå från fyra till åtta.

Siv Sandberg ser också en annan trend i valresultatet: Kommunalvalet är också ett stadsval.

– Det verkar som om lokala frågor i de större städerna fått uppmärksamhet också nationellt. Exempel på detta är Guggenheimdebatten i Helsingfors och debatten om spårvagnarna i Tammerfors.

De traditionella partiernas kris

För Sandberg är SDP:s tillbakagång en gåta. SDP hade förutsättningar att bli Finlands största parti, men fick nöja sig med en andra plats och ett väljarunderstöd på 19,4 procent. Som det största oppositionspartiet borde SDP enligt många bedömare ha klarat sig bättre än så.

Socialdemokraterna backar under ledning av partiordförande Antti Rinne.

Sandberg ser dock en gemensam orsak till de tre största partiernas tillbakagång. Det traditionella partiväsendet är i kris, säger hon.

– Samlingspartiet, Centern och SDP är alla starkt knutna till sina bakgrunds- och intresseorganisationer. I synnerhet Centern och SFP är beroende av ”undervegetationen” i sina partier. Det gör att väljarna har svårt att identifiera sig med dem och deras budskap. De Gröna och Vänsterförbundet appellerar till individen framom grupptillhörigheten.

Sandberg säger att skiljelinjen mellan de tre traditionella partierna och Vänsterförbundet och De gröna också är en generationsfråga.

– Trots att SDP-basen Antti Rinne inte är så gammal, upplever många väljare i 30-40 årsåldern att han talar till en annan, äldre generation.

Regeringskris?

Kommer resultatet i kommunalvalet att påverka regeringen? Nej, svarar Sandberg. Kommunalvalet har sällan om ens någonsin lett till regeringskris i Finland.

– Ett nyval nu skulle ge ett väldigt dåligt utfall för regeringspartierna. Statsminister Juha Sipilä var mycket tydlig på den här punkten under valkvällen. ”Ledarskap kostar”, ”Regeringen driver igenom reformerna för Finlands skull” osv.

Centern är fortsättningsvis Finlands största kommunparti med 2823 fullmäktigemandat.

Det som enligt Sandberg eventuellt kan påverka regeringen är Sannfinländarnas ordförandebyte.

Timo Soini har varit saklig och lojal med regeringen. Det vi inte kan veta är hur den nya ordföranden kommer att uppträda.

Kvinnor i minoritet

Antalet invalda kvinnor ökar från 36,2 procent i valet 2012 till 39 procent 2017. Bra eller dåligt?

– Jag tycker att det är tragiskt att tycka att 39 procent invalda kvinnor är ett bra resultat.  Men å andra sidan är resultatet i samklang med kandidatnomineringen.

I Svenskfinland är andelen invalda kvinnor något högre: 42,5 procent.

– Skillnaderna i könsfördelningen mellan kommunerna är stora. Det som förvånar mig är att de invalda kvinnorna i Jakobstad och Karleby är så få. I synnerhet i Jakobstad har partierna en lång tradition av kvinnliga ordföranden.

I Jakobstad backar kvinnorna med 7 procentenheter till 34,9 procent. I Karleby ökar kvinnornas andel av de invalda med 0,5 procentenheter, men är ändå förhållandevis låg: 27,9 procent.

Valdeltagandet ökar

I 21 av de 33 kommunerna i Fastlandsfinland ökar valdeltagandet. I Närpes, Helsingfors och Kronoby ökar valdeltagandet med över 4 procentenheter. Vad är orsaken?

– Närpes är något av en paradox, eftersom det är relativt lätt att bli invald där. Det går 1,5 kandidater per invald i Närpes. Orsaken till det höga valdeltagandet kan med andra ord inte vara kampen om väljarna, säger Sandberg.

Hon gissar att väljarna i Närpes har gått till valurnorna för att positionera sig i kampen om Vasa centralsjukhus status i vårdreformen.

– Den trenden syns tydligt i valresultatet i kommunerna söderom Vasa.

Siv Sandberg säger att vårdreformen ökade intesset för valet.

Siv Sandberg är övertygad om att vårdreformen har ökat intresset för kommunalvalet.

– Trots att det är svårt att förstå hur de olika delarna i reformen hänger ihop, har debatten tvingat fram tydliga ideologiska ställningstaganden av partierna, vilket i sin tur ökat intresset för valet, säger hon.

Valet i Svenskfinland

Åboland

 • Pargas: SFP gör ett bra val och ökar sitt understöd med 4 procent. Saml och SDP backar.
 • Kimitoön: Fri samverkan har befäst sin ställning. Splittringen som främst drabbar SFP kvarstår.
 • Åbo: Största förändringen på länge, rubbar maktbalansen. De gröna (+4 mandat) blir näst största partiet efter Saml. VF ökar (+3).

Nyland

 • Lovisa: Oväntat bra val för SFP som får enkel majoritet i fullmäktige.
 • Borgå: SFP håller ställningarna. De gröna går framåt, vilket visar att Borgå pga. inflyttningen från huvudstadsregionen börjar höra till metropolområdet.
 • Raseborg: SDP och SFP gör ett gott val. Förskjutning i personsammansättningen, flera unga väljs in.
 • Ingå: Föryngring tack vare en lyckad kandidatnominering.
 • Sjundeå: Återgång till normalt val efter turbulensen 2012 när fusionen med Lojo var aktuell.
 • Vanda: Vanda innehar inte längre från jumboplatsen från senaste val utan ökar valdeltagandet till 52,2 procent.
 • Esbo: Ingen överraskning att kvinnornas andel är hög. Esbo är en moden kommun med välutbildade medelklassväljare. Sannfinländarna och Saml backar med tre mandat vardera.
 • Helsingfors: Borgmästarvalet ökade valdeltagandet i Helsingfors med 4,2 procent.

Österbotten

 • Korsholm: SFP ökar med 2 mandat och har nu 35 av 43 platser i fullmäktige. Högrisk för intern splittring när parti blir så pass dominerande.
 • Larsmo: Valdeltagandet (82,6 procent) på andra plats i landet efter Kinnula kommun (82,6). Orsaken till det höga valdeltagandet är att väljarna har personliga kopplingar till kandidaterna. Hård kamp men med hyfsad ton mellan SFP och KD.
 • Vasa: Kampen om Vasa centralsjukhus ger SFP en skrällseger. SFP ökar sitt understöd med 7 procent vilket ger 3 nya mandat. ”Regeringspartierna” i Vasa minskar med sammanlagt 10 mandat. Saml minskar med 5, Centern med 3 och Sannf med 2 mandat.

 

 • Källa: Siv Sandberg, kommunforskare, Åbo Akademi

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *