I dag har alla kommuner i Finland en ledningsgrupp till stöd för sin kommundirektör, visar en kartläggningen som Kommunförbundet gjorde 2014.

Den mest typiska ledningsgruppen är kommunens ledningsgrupp.  Den fungerar som stöd för kommundirektörens arbete och samordnar arbetet i organisationen. Ledningsgruppen arbetar som en strategisk beredare, en samordnare av resurser och en säkerställare av att information förmedlas mellan ledningen och de olika sektorerna.

I de kommuner där kommunens ledningsgrupp är den enda ledningsgruppen omfattar den rätt sannolikt alla direktörer för kommunens förvaltning. I större kommuner har sektorcheferna sina egna ledningsgrupper och hör inte nödvändigtvis till kommunens ledningsgrupp.
Vid kommunens ledningsgrupps möten – oberoende av kommunens storlek – behandlas ekonomiska frågor regelbundet. Personalfrågor, kommunal service, uppföljning och prognostisering av verksamhetsbetingelserna finns också ofta på kommunens ledningsgrupps agenda. Efterlevnaden av strategin finns oftare på större än på mindre kommuners föredragningslista.
Utöver andra aktuella frågor förekommer ofta på kommunens ledningsgrupps agenda bland annat näringsfrågor, välfärd, ägarstyrning, utveckling av organisationen och samarbete med grannkommunerna.
I Kommunförbundets kartläggning deltog 212 kommuner, dvs. två av tre kommuner.

Utvärdering av ledningsarbetet

  • Två tredjedelar av kommunernas ledningsgrupper utvecklar sin egen verksamhet genom att använda något slags utvärderings- och utvecklingsmetod.
  • De mest använda utvärderings- och utvecklingsmetoderna är utvecklingssamtal och informella diskussioner i samband med utvecklingsdagar.
  • Övriga metoder är coaching, ledningsgruppsavtal och självvärdering.
  • Kommunförbundet publicerar ett utvärderingsverktyg för ledningsgruppsarbetet. Verktyget är kostnadsfritt tillgängligt för kommunerna i maj 2015 på adressen http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/kuntajohtaminen/ammatillinen-johtaminen/johtoryhma/Sivut/default.aspx
  • Med hjälp av formuläret kan ledningsgruppen utvärdera sin egen verksamhe, dess styrkor och utvecklingsbehov.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *