Alla är inte med på båten, det finns en digital klyfta i samhället, påminner Johanna Nordmyr,  doktorand vid ÅA i Vasa.

-En väldigt stor förändring sker i samhället och det är intressant. Då Internet kom med i bilden skedde en verklig revolution, sade Nordmyr då hon inledde det svenska programmet på Kommunmarknaden under rubriken: Inkludera flera, alla ska bli digitalt delaktiga, men hur?

Missade du seminariet? Titta i efterhand på Bambuser.com

Under fjolåret hade 86 procent av beolkningen använt internet under 2014. Men bara 28 procent i årsgruppen 75-89 hör till gruppen IKT-användare. Då man gjorde en enkätstudie i Västra Finland hittade forskarna en väldigt tydlig grupp som är utanför det digitala samhället. Det handlar om äldre kvinnor.

– Här kan man faktiskt fundera på hur man kan motivera och stöda dem, säger Nordmyr.Då forskarna tittade på hälsostatus visade det sig att de som är med i det digitala samhället är friskare. Den psykiska, eller välbefinnandebilden är intressant, konstaterar Nordmyr.

För att grundligare förstå orsakssammanhangen fortsatte man med en intervjustudie.

”Det är nog ett handikapp, det här att inte ha dator.”, låter ett citat ur studien.

– Det finns ett klart  samband mellan IKT-användning och psykosocialt välbefinnande. Nu måste vi se hur vi kan hjälpa och stötta de äldre, speciellt äldre kvinnor, säger Nordmyr.

Inkludera Flera

Mona Lehtonen från Svenska pensionärsförbundet berättade om projektet IKT för seniorer. Projektet har nu blivit normal verksamhet. Inkludera Flera är ett antionellt projekt som fått stöd av utbildningsstyrelsen. Man inbjuder alla intresserade grupper i samhället.

Hon berättade bland annat om rekommendationer man gjort för myndigheter och andra. På den nordiska hemsidan Inkludera Flera finns materialet och man kan skriva in sina egna kommentarer.

Lehtonen plockade fram tre rekommendationer

  1. Beslutsfattarna måste garantera medborgaras kunskap om internet.
  2. Medborgarna måste garanteras en internet-anslutning till skäligt pris.
  3. Huvudmålet måste vara ett gott liv för medborgarna där alla får vara med.

 

Läs också:

Norrback: Bäst om äldre lär äldre

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *