Flera åländska kommuner planerar ordna folkomröstningar för att invånarna ska få säga sin åsikt om den planerade kommunreformen. I Eckerö är frågan uppe i kommunstyrelsen igen på tisdag. Kommundirektör Arsim Zekaj tror folkomröstning kan vara en bra sak. 

 Kommunreformen på Åland som drivs av landskapsregeringen möter hård kritik på Åland, inte minst i kommunerna. Enligt landskapsregeringens planer ska de 16 kommunerna i framtiden slås ihop till fem större kommuner.

I flera kommuner har man nu valt att organisera folkomröstningar för att invånarna ska få säga sin åsikt om landskapsregeringens förslag.

Förslaget till ny kommunstruktur:

  • Nordvästra Åland (Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Saltvik, Sund, och Vårdö)
  • Sydöstra Åland (Jomala, Lemland, Lumparland, *Bussö och Ängö)
  • Mariehamn (*Järsö och Nåtö)
  • Norra skärgården (Brändö och Kumlinge)
  • Södra skärgården (Föglö, Kökar och Sottunga)

    *Landskapsregeringen föreslår att de områden som i den nya kommunindelningen geografiskt naturligt hör samman med andra kommuner (Ängö, Bussö, Järsö, Nåtö, Granholm, Slättholm) överförs till nya kommuner.

I Eckerö har kommunstyrelsen fått i uppdrag av fullmäktige att vidta åtgärder för att organisera en folkomröstning. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens möte på tisdag och kommunstyrelsen har bl.a. som uppgift att formulera en frågeställning för omröstningen.

– Jag tror en folkomröstning kan vara en bra idé. Då politikerna valdes in i Eckerö fanns inget konkret förslag om kommunindelningen på Åland. Ändå är det en av de allra största frågorna på Åland så då kan det vara bra med en vägledande och rådgivande folkomröstning, säger Arsim Zekaj som varit kommundirektör på Eckerö sedan april.

Zekaj säger att det råder mer eller mindre politisk koncensus bland politikerna i Eckerö om att kommunen också i framtiden ska vara självständig.

– Plan A är att vara en egen kommun och plan B är att i varje fall inte tvingas in i den modell landskapsregeringen föreslår, säger Zekaj.

Själv försöker Zekaj förhålla sig så objektivt som möjligt till frågan och bibehålla en emotionell distans, något som underlättas av att Zekai inte bor i eller kommer från Eckerö.

– Det här är en väldigt laddad fråga, det märker man då man följer med diskussionerna. Men jag tror jag är ett bättre stöd om jag förhåller mig så objektiv som möjligt, säger Zekaj.

I grannkommunen Hammarland kommer en folkomröstning att ordnas i oktober, andra kommuner planerar folkomröstning i samband med presidentvalet i januari 2018.

Läs en längre intervju med Arsim Zekaj i papperstidningen Kommuntorget som utkommer i september.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *