Visste du att två av tre av de ledande kommunala politikerna är män? Jämställdheten  börjar med dig, använd din röst i nästa kommunalval. Idag torsdag  arrangeras ett seminarium i Kommunernas hus där jämställdheten i kommunerna är tema.

Seminariet fokuserar speciellt på jämställdhet mellan könen inför kommunalvalet 2017.

I diskussionen deltar ledande kvinnliga politiker, bland andra Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero, delegationen för jämställdhetsärenden TANE:s ordförande Sari Raassina och Minerva Krohn, ledamot i Kommunförbundets styrelse. Skådespelaren Emma Paju-Torvalds tar upp historiska jämställdhetsfrågor i sin gestaltning av Lucina Hagman, den bärande kraften inom kvinnorörelsen för hundra år sedan.

I partipanelen berättar erfarna politiker om framgångar där det gällt att främja jämställdheten i kommunalpolitiken. I panelen deltar Pentti Arajärvi (FSD), Sonja Falk (KD), Lotte Grahnberg-Haakana (SFP), Veronika Honkasalo (Vf.), Kirsi Marttinen (C), Mari Rantanen (Sannf), Sari Rautio (Saml), Katriina Rosavaaran (Feministinen puolue), Leo Stranius och Ville Niinistö (Gröna)

Aktuella ämnen ger också stoff till valarbetet.

Programmet är på finska, men det är möjligt att ställa frågor på svenska. Kommuntorget rapporterar från seminariet.

Läs också Kommuntorgets stora jämställdhetspaket:

I kommunerna är det männen som styr

Cementerade könsmönster i kommunerna

Jämställdhet i kommunerna

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *