I Helsingfors har fler fullmäktägeledamöter bytt parti under det senaste året än på mycket länge, skriver Helsingin Sanomat. Man får gå tillbaka till 1990-talet för att hitta lika många avhopp.

I fullmäktige har fem ledamöter lämnat det parti de representerade då de valdes in.  René Hursti valdes in som sannfinländare, men har nu bildat en egen grupp i fullmäktige. Johanna Sydänmaa och Jarmo Nieminen har bytt från Samlingspartiet till De Gröna medan De Gröna förlorade Sirkku Ingervo och Zahra Abdulla till Vänstern.

Varför byter man då parti? Förklaringarna handlar ofta om att den egna värdegrunden inte längre stämmer överens med partiets, vilket inte alls överraskar forskaren Siv Sandberg från Åbo Akademi. Hon ser klara spänningar mellan partierna och de kommunala förtroendevalda, där partierna lovar fria händerna åt kandidaterna, men att det i praktiken inte är riktigt så enkelt när man blivit invald.

Samtidigt visar Kommunförbundets stora forskningsundersökning som kom i februari att partiets betydelse ökar då väljarna väljer kandidat.

– Kommunalvalet ses fortfarande primärt som ett personval eftersom  84 procent av uppgiftslämnarna betonar att det är viktigt att rösta på person när de gör sitt val. Ändå betonar två av tre uppgiftslämnare partiets betydelse som hela tiden stärkts sedan början av 2000-talet, säger Marianne Pekola-Sjöblom från Kommunförbundet.

En följd av partibyten är tvister om de nämndplatser som avhopparna sitter på. I Helsingforsfullmäktige  har man haft en gentlemannaöverenskommelse  om att avgå från nämnduppdrag, men flera av de som bytt parti på sistone har inte följt den och istället behållit sina platser.

Sirkku Ingervo ser ingen anledning att straffa de som byter parti genom att ta bort nämndplatserna från dem.

– Då förlorar de också möjligheten att påverka beredningen av besluten, säger Ingervo.

Valresultatet från kommunalvalet 2012
Andel röster anges som andel av partiets röster för ledamöterna.
Antal Andel röster
Samlingspartiet 76813 26,92 %
Sydänmaa, Johanna 893 1,16 %
Nieminen, Jarmo 1146 1,49 %
Sannfinländarna 26816 9,40 %
Hursti, René 807 3,01 %
Gröna förbundet 63753 22,34 %
Ingervo, Sirkku 788 1,24 %
Abdulla, Zahra 1416 2,22 %
Vänstern 28906 10,13 %
Totalt 285367
Alla bytarröster 5050 1,77 %

 

Röster byter parti?
Så här blir fördelningen av röster när man räknar om efter partibyten.
Antal Andel röster
Gröna förbundet 63588 22,28 %
Sydänmaa, Johanna 893 1,40 %
Nieminen, Jarmo 1146 1,80 %
Grupp Hursti 807 0,28 %
Hursti, René 807 100,00 %
Vänstern 31110 10,90 %
Ingervo, Sirkku 788 2,53 %
Abdulla, Zahra 1416 4,55 %
Sannfinländarna 26009 9,11 %
Samlingspartiet 74774 26,20 %

Källa: Vaalit.fi

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *