Att ordna miljöuppgifterna på det sätt som Lauri Tarasti föreslår i sin utredning leder till en besvärlig situation för medborgare och kunder. Tjänsterna skulle splittras på kommuner, landskapsämbetsverk, regionförvaltningsverk, centrala ämbetsverk och ministerier, påpekar Närings-, trafik- och miljöcentralerna i ett pressmeddelande.

–  Att splittra miljöuppgifterna på flera organisationer leder till ineffektivitet och suddiga gränssnitt i stället för en mer samlad och tydlig organisering av uppgifterna vilket var målet. Många tjänster blir mer avlägsna för medborgarna och verksamhetsidkarna, skriver NTM-centralerna.

Om det i landskapen bildas sådana landskapsämbetsverk som Tarasti föreslår, finns det i den nya förvaltningsstrukturen inte längre något behov av att bevara en nivå för statliga regionförvaltningsmyndigheter, anser NTM-centralerna vidare.

Pressmeddelandet i sin helhet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *